Oranjewoud evalueert Wet Personenvervoer 2000

Heerenveen – In maart van dit jaar heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat Oranjewoud geselecteerd als vaste partner voor managementadviesdiensten op het gebied van ‘personenvervoer’. Inmiddels is het contract getekend en is ook de eerste aanbesteding middels het raamcontract aan Oranjewoud gegund! Het gaat hierbij om het opzetten van de evaluatie van de Wet Personenvervoer 2000. Deze wet heeft betrekking op de marktwerking in het regionaal en lokale openbaar vervoer en de evaluatie van de wet zal volgend jaar in de Tweede Kamer worden behandeld.

Oranjewoud is gevraagd de eerste twee fasen van de evaluatie te verzorgen. In de eerste fase wordt gewerkt aan het opzetten van een adequaat kader met indicatoren waarop zal worden geëvalueerd.
De tweede fase behelst het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de informatieverzameling. In dit project wordt samengewerkt met adviesbureau Goudappel Coffeng. Dit bureau levert op het gebied van verkeer- en vervoersvraagstukken een belangrijke aanvulling op beleids- en procesmatig vlak.

Mogelijkheden
De opdracht is aanbesteed door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De AVV is één van de specialistische diensten van Rijkswaterstaat en verricht geregeld onderzoeken voor de beleidsafdeling Directoraat Generaal Personenvervoer (DGP). Het is de wens van de AVV om een aantal van hun reguliere opdrachten ook aan te besteden middels het raamcontract van DGP. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoeken met betrekking tot het Openbaar Vervoer programma, de OV chipkaart en de taxiwet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Oranjewoud Beheer B.V.