IJtram gaat later rijden

Amsterdam – De IJtram gaat later rijden dan oorspronkelijk was gepland. De reden voor de vertraging is het besluit om in de trambuis van de Piet Heintunnel een andere besturingsinstallatie aan te leggen. De nu geselecteerde installatie garandeert een hoger veiligheidsniveau dan het oorspronkelijk gekozen model.

De besturingsinstallatie is een computersysteem dat moet zorgen voor de aansturing van alle installaties in de tunnel van licht tot snelheidonderschrijdingssysteem. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat de verkeerscentrale een melding krijgt, als een tram in de tunnel een snelheid van lager dan 30 km bereikt. Aan de hand van de melding neemt de verkeerscentrale contact op met de bestuurder. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat meer dan ̩̩n tram per richting zich in de tunnel bevindt, wat de kans op calamiteiten/aanrijdingen reduceert. Daarnaast zorgt de installatie voor een logboek waarin alle schakelingen worden geregistreerd, zodat de verkeersleiding te allen tijde kan aflezen wat de stand van zaken Рin technische zin Рin de tunnel is. Tenslotte zorgt de installatie voor de communicatie tussen de diverse (veiligheids-)installaties langs het trac̩ en voor een signaal als ̩̩n van de veiligheidssystemen niet optimaal functioneert.

De IJtram gaat aan het begin van de zomerdienstregeling van het GVB, op 30 mei 2005, rijden. Tot de komst van de IJtram zal buslijn 326 de passagiers van en naar IJburg blijven vervoeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

IJtram gaat later rijden | Infrasite

IJtram gaat later rijden

Amsterdam – De IJtram gaat later rijden dan oorspronkelijk was gepland. De reden voor de vertraging is het besluit om in de trambuis van de Piet Heintunnel een andere besturingsinstallatie aan te leggen. De nu geselecteerde installatie garandeert een hoger veiligheidsniveau dan het oorspronkelijk gekozen model.

De besturingsinstallatie is een computersysteem dat moet zorgen voor de aansturing van alle installaties in de tunnel van licht tot snelheidonderschrijdingssysteem. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat de verkeerscentrale een melding krijgt, als een tram in de tunnel een snelheid van lager dan 30 km bereikt. Aan de hand van de melding neemt de verkeerscentrale contact op met de bestuurder. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat meer dan ̩̩n tram per richting zich in de tunnel bevindt, wat de kans op calamiteiten/aanrijdingen reduceert. Daarnaast zorgt de installatie voor een logboek waarin alle schakelingen worden geregistreerd, zodat de verkeersleiding te allen tijde kan aflezen wat de stand van zaken Рin technische zin Рin de tunnel is. Tenslotte zorgt de installatie voor de communicatie tussen de diverse (veiligheids-)installaties langs het trac̩ en voor een signaal als ̩̩n van de veiligheidssystemen niet optimaal functioneert.

De IJtram gaat aan het begin van de zomerdienstregeling van het GVB, op 30 mei 2005, rijden. Tot de komst van de IJtram zal buslijn 326 de passagiers van en naar IJburg blijven vervoeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam