HSL: Peijs neemt maatregelen ter bescherming vogels

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat wil de transparante geluidsschermen langs het tracé van de Hogesnelheidslijn-Zuid waar nodig laten voorzien van een strepenpatroon. Ze hoopt hiermee de 160.000 vierkante meter scherm beter zichtbaar te maken voor vogels, zodat ze niet langer tegen de schermen aan vliegen.

Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Uit tellingen blijkt dat er sprake is van een serieus probleem. Dit jaar zijn tussen januari en eind mei circa vijfhonderd dode vogels geteld bij geluidsschermen. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat niet alle dode vogels terug worden gevonden, aangezien een groot deel wordt opgegeten door roofdieren. Ook vliegt een aantal vogels na een botsing gewond verder. Om het probleem tegen te gaan liet de minister in een eerder stadium als tijdelijke maatregel al een laag van zetmeel op de schermen aanbrengen, om deze minder transparant te maken.

Uit onderzoek blijkt dat het aanbrengen van strepen de beste oplossing is. De kosten hiervoor bedragen tussen de 11 en 18 miljoen euro. Dit geld wordt onttrokken aan de risicoreservering voor de HSL. De onzekerheid in de kosten zit vooral in de vraag of het technisch en vanuit milieuoptiek mogelijk is om op reeds geplaatste schermen ter plaatste een strepenpatroon aan te brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat