Busbaan op oud spoor Stiens–Leeuwarden van de b

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten af te zien van het verlengen van de huidige busbaan over dit traject. Wanneer verlenging van de bestaande busbaan Stiens–Leeuwarden nodig is, wordt gekozen voor een alternatief langs de N357. Met de keuze voor een andere plek van de busbaan, kan het oude spoor een andere bestemming krijgen. Er zijn op dit moment plannen ingediend voor een andere bestemming, zoals een fietspad (ecorail). De verlenging van de bestaande busbaan langs de N357 wordt opgenomen in de prioriteringslijst van het nieuwe Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2005.

De aanleg van een busbaan op dit traject maakt deel uit van het huidige provinciale beleid, zoals beschreven in het huidige Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) 1999. In het belang van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het beperken van de milieubelasting, is de aanleg van een busbaan voorwaarde om het openbaar vervoer te bevorderen en een vlotte doorstroming te garanderen. Op basis van de doorstroming van het openbaar vervoer en woon- en leefmilieuaspecten is gekozen voor een eventuele verlenging van de busbaan langs de N357. In welk jaar de busbaan daadwerkelijk verlengd wordt, is nog niet bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Busbaan op oud spoor Stiens–Leeuwarden van de b | Infrasite

Busbaan op oud spoor Stiens–Leeuwarden van de b

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten af te zien van het verlengen van de huidige busbaan over dit traject. Wanneer verlenging van de bestaande busbaan Stiens–Leeuwarden nodig is, wordt gekozen voor een alternatief langs de N357. Met de keuze voor een andere plek van de busbaan, kan het oude spoor een andere bestemming krijgen. Er zijn op dit moment plannen ingediend voor een andere bestemming, zoals een fietspad (ecorail). De verlenging van de bestaande busbaan langs de N357 wordt opgenomen in de prioriteringslijst van het nieuwe Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2005.

De aanleg van een busbaan op dit traject maakt deel uit van het huidige provinciale beleid, zoals beschreven in het huidige Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) 1999. In het belang van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het beperken van de milieubelasting, is de aanleg van een busbaan voorwaarde om het openbaar vervoer te bevorderen en een vlotte doorstroming te garanderen. Op basis van de doorstroming van het openbaar vervoer en woon- en leefmilieuaspecten is gekozen voor een eventuele verlenging van de busbaan langs de N357. In welk jaar de busbaan daadwerkelijk verlengd wordt, is nog niet bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân