Start biedingsfase ‘ICT in bereikbaarheidâ€â„

De Haag – Het stadsgewest Haaglanden heeft negen partijen geselecteerd voor de volgende fase van de aanbesteding ‘ICT in bereikbaarheid’. Met deze innovatieve aanbesteding wil het stadsgewest marktpartijen uitdagen een business-case op tafel te leggen die tegemoet komt aan de behoefte aan betrouwbare ‘multimodale’ reisinformatie voor de mobilist in en naar Haaglanden. Van de winnende partijen wordt uiteindelijk verwacht dat ze een actuele en adequate dienstverlening op het gebied van mobiliteitsinformatie ontwikkelen. Doel hiervan is dat zich een zelfstandig functionerende reisinformatiemarkt gaat ontwikkelen die het bedrijfsleven in de regio stimuleert en wellicht in de toekomst ‘uitgerold’ kan worden in andere regio’s.

De aanbesteding is uniek omdat de overheid hierin niet vraagt om een nauwkeurig omschreven dienst of product, zoals vaak het geval is bij aanbestedingen. In deze aanbesteding werkt het stadsgewest Haaglanden als gemandateerd opdrachtgever nauw samen met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Voor de eerste operationele toepassingen in het project hebben de partners samen 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsgewest Haaglanden, Bruno Bruins: “Het is verheugend dat de markt zoveel interesse toont om reisinformatie te ontwikkelen. Ik ben benieuwd wat de gezamenlijke creativiteit in de ICT- en telematicabranche uiteindelijk oplevert”.

Vandaag is de ITT (invitation to tender) verstuurd aan de volgende partijen, waarin hen gevraagd worden uiterlijk half augustus 2004 een initiële bieding – een eerste voorstel – te doen.

· ANWB BV, LogicaCMG Nederland BV, met als onderaannemers Peek Traffic BV, Goudappel Coffeng BV, Cooperatieve Centrale Raffeisen-Boerenleenbank B.A.
· Combinatie TripleVia samengesteld uit: Vialis, PTV Planung Transport Verkehr AG, Verkeersinformatie Dienst
· Intergraph
· Imtech Projects BV, DHV ruimte en mobiliteit BV, ARS Traffic & Transport Technology BV, Delcan International Corporation, ITIS UK Limited
· Join2Connect combinatie bestaande uit: Capgemini, Koninklijke BAM Groep
· KPN, Dura Vermeer Groep NV, Siemens Nederland NV
· Napac
· Ingenieursbureau Oranjewoud BV, Royal Haskoning, RebelGroup BV
· Ordina Mobility consortium met als onderaannemers Ericsson, Ram, Appear Networks, Simtech, TNO Telecom, Labora service management

SWINGH
‘ICT in Bereikbaarheid’ is een project van het werkverband SWINGH – Samenwerken in Groot Haaglanden. Daarin werken consumenten, bedrijfsleven en regionale overheden samen aan een betere mobiliteit in Groot Haaglanden (rond Den Haag en Leiden). De partijen zijn: het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, gemeenten Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Den Haag, Leiden en het Samenwerkingsverband Verkeer en Vervoer Leidse Regio, VNO/NCW-West namens het Privaat Netwerk Mobiliteitsmanagement, ANWB, Rover en Fietsersbond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht stadsgewest Haaglanden

Start biedingsfase ‘ICT in bereikbaarheidâ€℠| Infrasite

Start biedingsfase ‘ICT in bereikbaarheidâ€â„

De Haag – Het stadsgewest Haaglanden heeft negen partijen geselecteerd voor de volgende fase van de aanbesteding ‘ICT in bereikbaarheid’. Met deze innovatieve aanbesteding wil het stadsgewest marktpartijen uitdagen een business-case op tafel te leggen die tegemoet komt aan de behoefte aan betrouwbare ‘multimodale’ reisinformatie voor de mobilist in en naar Haaglanden. Van de winnende partijen wordt uiteindelijk verwacht dat ze een actuele en adequate dienstverlening op het gebied van mobiliteitsinformatie ontwikkelen. Doel hiervan is dat zich een zelfstandig functionerende reisinformatiemarkt gaat ontwikkelen die het bedrijfsleven in de regio stimuleert en wellicht in de toekomst ‘uitgerold’ kan worden in andere regio’s.

De aanbesteding is uniek omdat de overheid hierin niet vraagt om een nauwkeurig omschreven dienst of product, zoals vaak het geval is bij aanbestedingen. In deze aanbesteding werkt het stadsgewest Haaglanden als gemandateerd opdrachtgever nauw samen met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Voor de eerste operationele toepassingen in het project hebben de partners samen 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsgewest Haaglanden, Bruno Bruins: “Het is verheugend dat de markt zoveel interesse toont om reisinformatie te ontwikkelen. Ik ben benieuwd wat de gezamenlijke creativiteit in de ICT- en telematicabranche uiteindelijk oplevert”.

Vandaag is de ITT (invitation to tender) verstuurd aan de volgende partijen, waarin hen gevraagd worden uiterlijk half augustus 2004 een initiële bieding – een eerste voorstel – te doen.

· ANWB BV, LogicaCMG Nederland BV, met als onderaannemers Peek Traffic BV, Goudappel Coffeng BV, Cooperatieve Centrale Raffeisen-Boerenleenbank B.A.
· Combinatie TripleVia samengesteld uit: Vialis, PTV Planung Transport Verkehr AG, Verkeersinformatie Dienst
· Intergraph
· Imtech Projects BV, DHV ruimte en mobiliteit BV, ARS Traffic & Transport Technology BV, Delcan International Corporation, ITIS UK Limited
· Join2Connect combinatie bestaande uit: Capgemini, Koninklijke BAM Groep
· KPN, Dura Vermeer Groep NV, Siemens Nederland NV
· Napac
· Ingenieursbureau Oranjewoud BV, Royal Haskoning, RebelGroup BV
· Ordina Mobility consortium met als onderaannemers Ericsson, Ram, Appear Networks, Simtech, TNO Telecom, Labora service management

SWINGH
‘ICT in Bereikbaarheid’ is een project van het werkverband SWINGH – Samenwerken in Groot Haaglanden. Daarin werken consumenten, bedrijfsleven en regionale overheden samen aan een betere mobiliteit in Groot Haaglanden (rond Den Haag en Leiden). De partijen zijn: het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, gemeenten Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Den Haag, Leiden en het Samenwerkingsverband Verkeer en Vervoer Leidse Regio, VNO/NCW-West namens het Privaat Netwerk Mobiliteitsmanagement, ANWB, Rover en Fietsersbond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht stadsgewest Haaglanden