Onderzoek verkeersveiligheid snelwegen Zuid-Holland

Heerenveen – Oranjewoud heeft van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland opdracht gekregen om voor de 33 meest onveilige locaties op snelwegen en aansluitende op- en afritten een AVOC-studie uit te voeren. AVOC staat voor Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratie en omvat een stappenplan om op basis van de meest voorkomende ongevaloorzaken tot maatregelenplannen te komen.

De opdracht heeft betrekking op vrijwel alle snelwegen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, zoals de A4, A12, A16 en A20. Naast de drukte op de wegen zijn met name ongevallen veelal de oorzaak van het ontstaan van files op de Nederlandse wegen. Voor Rijkswaterstaat is dit aanleiding geweest om een lijst te maken van locaties waar veel ongevallen gebeuren en gewonden vallen; de zogenaamde ‘black-spots’. Deze lijst telt maar liefst 33 locaties. Het onderzoek van Oranjewoud moet de basis vormen voor aanpak van de snelwegen in de komende vijf tot vijftien jaren.

Analyse, observatie en maatregelplannen
Oranjewoud zal voor iedere locatie een diepgaande analyse verrichten naar de oorzaak van de ongevallen, zoals de invloed van weg, omgeving, weersgesteldheid en weggedrag. Na een observatie van het daadwerkelijke verkeerspatroon en –gedrag ter plaatse, worden maatregelvoorstellen geformuleerd voor verbetering van doorstroming en verkeersveiligheid op snelwegniveau. Deze voorstellen worden uitgewerkt in ontwerptekeningen en kostencalculaties. Tot slot wordt aan de hand van een speciale berekeningsmethodiek een advies opgesteld voor prioritering van de maatregelplannen. Het eindresultaat van de studie geeft Rijkswaterstaat direct inzicht in de concrete uitwerkingsprojecten die opgenomen moeten worden voor realisatie in de komende jaren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Oranjewoud Beheer B.V.

Onderzoek verkeersveiligheid snelwegen Zuid-Holland | Infrasite

Onderzoek verkeersveiligheid snelwegen Zuid-Holland

Heerenveen – Oranjewoud heeft van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland opdracht gekregen om voor de 33 meest onveilige locaties op snelwegen en aansluitende op- en afritten een AVOC-studie uit te voeren. AVOC staat voor Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratie en omvat een stappenplan om op basis van de meest voorkomende ongevaloorzaken tot maatregelenplannen te komen.

De opdracht heeft betrekking op vrijwel alle snelwegen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, zoals de A4, A12, A16 en A20. Naast de drukte op de wegen zijn met name ongevallen veelal de oorzaak van het ontstaan van files op de Nederlandse wegen. Voor Rijkswaterstaat is dit aanleiding geweest om een lijst te maken van locaties waar veel ongevallen gebeuren en gewonden vallen; de zogenaamde ‘black-spots’. Deze lijst telt maar liefst 33 locaties. Het onderzoek van Oranjewoud moet de basis vormen voor aanpak van de snelwegen in de komende vijf tot vijftien jaren.

Analyse, observatie en maatregelplannen
Oranjewoud zal voor iedere locatie een diepgaande analyse verrichten naar de oorzaak van de ongevallen, zoals de invloed van weg, omgeving, weersgesteldheid en weggedrag. Na een observatie van het daadwerkelijke verkeerspatroon en –gedrag ter plaatse, worden maatregelvoorstellen geformuleerd voor verbetering van doorstroming en verkeersveiligheid op snelwegniveau. Deze voorstellen worden uitgewerkt in ontwerptekeningen en kostencalculaties. Tot slot wordt aan de hand van een speciale berekeningsmethodiek een advies opgesteld voor prioritering van de maatregelplannen. Het eindresultaat van de studie geeft Rijkswaterstaat direct inzicht in de concrete uitwerkingsprojecten die opgenomen moeten worden voor realisatie in de komende jaren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Oranjewoud Beheer B.V.