Jaarverslag CROW volgens marktgeoriënteeerde themaÃ

Ede – Het jaarverslag 2003 van CROW is gepubliceerd. Het is het eerste jaarverslag van het kennisplatform waarin de inhoudelijke activiteiten worden gepresenteerd volgens zeven marktgeoriënteerde thema’s. Uit het verslag blijkt dat CROW erin is geslaagd het financiële resultaat over 2003 uit de rode cijfers te halen waarin het in 2002 was beland.

De zeven thema’s waarin het werkveld is ingedeeld, zijn: Openbare ruimte, Mobiliteit & Transport, Verkeerstechniek, Infrastructuur, Besteksregelgeving, Contractvormen en Bouwprocesmanagement. Met deze thematische aanpak ziet CROW meer mogelijkheden om de markt doelgerichter en doelmatiger te bedienen. Het werken in thema’s stroomlijnt de contacten met de verschillende doelgroepen en is tegelijkertijd een manifestatie van de integrale visie die CROW bij de benadering van het werkterrein in het oog houdt.

De thematische indeling maakt deel uit van een ‘veranderplan’, waarvan de blauwdruk in 2003 vrijwel definitief gestalte heeft gekregen en waar in een volgend stadium (in 2004) ook veranderingen van organisatorische aard mee gemoeid zijn.

In financieel opzicht heeft CROW ook in 2003 een nadelig effect moeten ondervinden van een economie die nog maar niet echt wil aantrekken. Zo namen de inkomsten uit algemene subsidies af en liepen ook de opbrengsten uit RAW-bestekken terug. Voor het realiseren van een (bescheiden) positief resultaat heeft CROW in het verslagjaar alle zeilen moeten bijzetten. Het in 2002 ingezette beleid van strikte kostenbeheersing is in 2003 met succes geïntensiveerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW