GS Brabant tevreden over projectenveloppe nota Ruimte

‘s-Hertogenbosch – BrabantStad/Brainport Eindhoven krijgt een projectenveloppe van het kabinet bij de uitwerking van de nota Ruimte. Een aantal majeure projecten in Brabant krijgt hiermee extra aandacht en geld van het Rijk. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met tevredenheid vast. Bovendien krijgt Brabant naast de Randstad, een eigen coördinerend bewindsvrouw, in de persoon van staatssecretaris van Economische Zaken K. van Gennip.

De provincie en de vijf BrabantStadsteden Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Tilburg hebben aan de hand van het programma Brabantstad 2004-2008 een selectie aangedragen. Het gaat onder andere om betere doorstroming van de rijksweg A2, de uitbouw van de High Tech Campus in Eindhoven, een innovatieprogramma voor de brainport, de aanleg van bedrijventerrein van Moerdijkse Hoek en uitwerking van het nationale landschap het Groene Woud.
Het ministerie zal dit samen met de provincie en de Brabantse steden uitwerken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

GS Brabant tevreden over projectenveloppe nota Ruimte | Infrasite

GS Brabant tevreden over projectenveloppe nota Ruimte

‘s-Hertogenbosch – BrabantStad/Brainport Eindhoven krijgt een projectenveloppe van het kabinet bij de uitwerking van de nota Ruimte. Een aantal majeure projecten in Brabant krijgt hiermee extra aandacht en geld van het Rijk. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met tevredenheid vast. Bovendien krijgt Brabant naast de Randstad, een eigen coördinerend bewindsvrouw, in de persoon van staatssecretaris van Economische Zaken K. van Gennip.

De provincie en de vijf BrabantStadsteden Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Tilburg hebben aan de hand van het programma Brabantstad 2004-2008 een selectie aangedragen. Het gaat onder andere om betere doorstroming van de rijksweg A2, de uitbouw van de High Tech Campus in Eindhoven, een innovatieprogramma voor de brainport, de aanleg van bedrijventerrein van Moerdijkse Hoek en uitwerking van het nationale landschap het Groene Woud.
Het ministerie zal dit samen met de provincie en de Brabantse steden uitwerken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant