1,3 Miljoen voor electronische communicatietechnieken

Den Haag – Minister Brinkhorst van Economische Zaken stelt EUR 1,3 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatietechnieken. De Subsidieregeling Elektronische Communicatie (SEC) moet helpen voorkomen dat het gebruik van ICT achterloopt bij de snelle ontwikkelingen van moderne en steeds breedbandigere netwerken. Het is mogelijk om aanvragen in te dienen van 1 juli tot 31 augustus 2004. SenterNovem voert de regeling uit.

In 2003 zijn in totaal zeventien projecten van start gegaan met EUR 1, 7 miljoen ondersteuning vanuit deze regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Deze projecten worden uitgevoerd in de volgende maatschappelijke sectoren: zorg, vervoer en transport en justitie, maar ook in de retail, vastgoed en de landbouw. In de projecten wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden van het op afstand verhoren van verdachten via video-conferencing, draadloos internetten in jachthavens en op de grote rivieren. Ook werken ondernemers aan toepassingen voor Personal Digital Assistants (PDA’s ) bij het taxeren van vastgoed of voor het rechtstreeks vanuit de stal doorgeven van gegevens over de stand van zaken van de veestapel. Een ander project gaat over het snel toegankelijk maken van veiligheidsinspectie-rapporten van controles van vliegtuigen voor Europese inspecteurs.

Financiële impuls
SEC geeft een financiële impuls aan de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatietechnieken. Nieuwe technieken (zoals WLL, SDSL en UMTS) worden in de praktijk vaak omgeven door allerlei onzekerheden waardoor marktpartijen een afwachtende houding kunnen aannemen, die de uitrol en het gebruik van de nieuwe techniek belemmert. Voorbeelden hiervan zijn onzekerheden over de toepassingen, specifieke marktomstandigheden en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor aanbieders van diensten en content. Het ministerie wil met de beleidsregel dit type situaties doorbreken.

Voor subsidie komen drie soorten projecten in aanmerking:
– Haalbaarheidsprojecten (50 procent subsidie).
– Demonstratieprojecten (25 procent subsidie).
– Kennisoverdrachtprojecten (80 procent subsidie).

Een voorwaarde is dat bij de uitvoering van een project tenminste drie partijen samenwerken, waarvan tenminste één mkb-bedrijf en één bedrijf dat aanbieder of aanlegger is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. De SEC-regeling geldt voor vier jaar .

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

1,3 Miljoen voor electronische communicatietechnieken | Infrasite

1,3 Miljoen voor electronische communicatietechnieken

Den Haag – Minister Brinkhorst van Economische Zaken stelt EUR 1,3 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatietechnieken. De Subsidieregeling Elektronische Communicatie (SEC) moet helpen voorkomen dat het gebruik van ICT achterloopt bij de snelle ontwikkelingen van moderne en steeds breedbandigere netwerken. Het is mogelijk om aanvragen in te dienen van 1 juli tot 31 augustus 2004. SenterNovem voert de regeling uit.

In 2003 zijn in totaal zeventien projecten van start gegaan met EUR 1, 7 miljoen ondersteuning vanuit deze regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Deze projecten worden uitgevoerd in de volgende maatschappelijke sectoren: zorg, vervoer en transport en justitie, maar ook in de retail, vastgoed en de landbouw. In de projecten wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden van het op afstand verhoren van verdachten via video-conferencing, draadloos internetten in jachthavens en op de grote rivieren. Ook werken ondernemers aan toepassingen voor Personal Digital Assistants (PDA’s ) bij het taxeren van vastgoed of voor het rechtstreeks vanuit de stal doorgeven van gegevens over de stand van zaken van de veestapel. Een ander project gaat over het snel toegankelijk maken van veiligheidsinspectie-rapporten van controles van vliegtuigen voor Europese inspecteurs.

Financiële impuls
SEC geeft een financiële impuls aan de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatietechnieken. Nieuwe technieken (zoals WLL, SDSL en UMTS) worden in de praktijk vaak omgeven door allerlei onzekerheden waardoor marktpartijen een afwachtende houding kunnen aannemen, die de uitrol en het gebruik van de nieuwe techniek belemmert. Voorbeelden hiervan zijn onzekerheden over de toepassingen, specifieke marktomstandigheden en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor aanbieders van diensten en content. Het ministerie wil met de beleidsregel dit type situaties doorbreken.

Voor subsidie komen drie soorten projecten in aanmerking:
– Haalbaarheidsprojecten (50 procent subsidie).
– Demonstratieprojecten (25 procent subsidie).
– Kennisoverdrachtprojecten (80 procent subsidie).

Een voorwaarde is dat bij de uitvoering van een project tenminste drie partijen samenwerken, waarvan tenminste één mkb-bedrijf en één bedrijf dat aanbieder of aanlegger is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. De SEC-regeling geldt voor vier jaar .

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken