Start aanleg turborotonde met fietstunnels in Uden

‘s-Hertogenbosch – Maandag 28 juni 2004 zijn de werkzaamheden aan de rotonde Velmolenweg in Uden gestart. De werkzaamheden vormen de eerste fase van een grootscheepse reconstructie van de N264 die een paar jaar gaat duren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is de reconstructie in een paar fasen opgedeeld. De eerste fase bij de Velmolenweg bestaat uit de aanleg van: noodwegen, de turborotonde, twee fietstunnels, een verlaagd middengebied, delen van de toeleidende wegen en fietspaden en een wegdekverbetering van de Lippstadtsingel tussen de Velmolenweg en de Industrielaan. De werkzaamheden zijn bedoeld voor een betere doorstroming nu en in de toekomst en het vergroten van de verkeersveiligheid op deze provinciale weg.
Medio 2005 zal het verkeer de nieuwe rotonde kunnen gebruiken.

Aan de zuidzijde van Uden ligt de provinciale weg N264, beter bekend als de Lippstadtsingel. De provincie Noord-Brabant werkt in goed overleg met gemeente Uden aan de reconstructie van deze weg.

Turborotondes
Naast de rotonde aan op de Velmolenweg komen er nog drie bij tijdens de gehele reconstructie van de N264. Van west naar oost komen deze bij de Wilhelminastraat, Karrevracht (nieuwe aansluiting), Velmolenweg en Industrielaan. Voor alle plaatsen is gekozen voor turborotondes. Dit type rotonde kan de te verwachten grote verkeersdrukte in de komende jaren op een veilige manier te verwerken. Juist vanwege de zware belasting is voor de verharding gekozen voor ‘doorgaand gewapend beton’.

Het fiets- en voetgangersverkeer kan niet veilig op de turborotonde oversteken. Daarom worden er twee fietstunnels aan weerszijden van de Velmolenweg aangelegd.
Uit eisen aan hoogteverloop van rijbanen en fietspaden, ruimtelijke inpassing, grondwaterstand, verkeersveiligheid, comfort, sociale veiligheid en kosten kwam het onderstaande ontwerp te voorschijn.

Voor de gehele Lippstadtsingel bestaat een plan voor de aankleding van de weg. Naast een voorstel voor de boombeplanting staan daar ook ideeën in voor kunstwerken in elke rotonde. Door een combinatie van een stille deklaag, een laag geluidsscherm en een hogere grenswaarde wordt de geluidsoverlast van het verkeer zo veel mogelijk teruggebracht.

Beperking overlast
De provincie Noord-Brabant probeert samen met de gemeente Uden de overlast van werkzaamheden te beperken. Ten zuiden van de huidige rotonde legt de provincie een noodweg aan, die er voor zorgt dat het verkeer over de Lippstadtsingel door kan blijven rijden. De Verlengde Velmolenweg aan de zuidzijde sluit hier met behulp van verkeerslichten op aan. De Velmolenweg aan de noordzijde wordt ter hoogte van de Vijverlaan afgesloten. Borden geven de omleidingsroutes aan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Start aanleg turborotonde met fietstunnels in Uden | Infrasite

Start aanleg turborotonde met fietstunnels in Uden

‘s-Hertogenbosch – Maandag 28 juni 2004 zijn de werkzaamheden aan de rotonde Velmolenweg in Uden gestart. De werkzaamheden vormen de eerste fase van een grootscheepse reconstructie van de N264 die een paar jaar gaat duren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is de reconstructie in een paar fasen opgedeeld. De eerste fase bij de Velmolenweg bestaat uit de aanleg van: noodwegen, de turborotonde, twee fietstunnels, een verlaagd middengebied, delen van de toeleidende wegen en fietspaden en een wegdekverbetering van de Lippstadtsingel tussen de Velmolenweg en de Industrielaan. De werkzaamheden zijn bedoeld voor een betere doorstroming nu en in de toekomst en het vergroten van de verkeersveiligheid op deze provinciale weg.
Medio 2005 zal het verkeer de nieuwe rotonde kunnen gebruiken.

Aan de zuidzijde van Uden ligt de provinciale weg N264, beter bekend als de Lippstadtsingel. De provincie Noord-Brabant werkt in goed overleg met gemeente Uden aan de reconstructie van deze weg.

Turborotondes
Naast de rotonde aan op de Velmolenweg komen er nog drie bij tijdens de gehele reconstructie van de N264. Van west naar oost komen deze bij de Wilhelminastraat, Karrevracht (nieuwe aansluiting), Velmolenweg en Industrielaan. Voor alle plaatsen is gekozen voor turborotondes. Dit type rotonde kan de te verwachten grote verkeersdrukte in de komende jaren op een veilige manier te verwerken. Juist vanwege de zware belasting is voor de verharding gekozen voor ‘doorgaand gewapend beton’.

Het fiets- en voetgangersverkeer kan niet veilig op de turborotonde oversteken. Daarom worden er twee fietstunnels aan weerszijden van de Velmolenweg aangelegd.
Uit eisen aan hoogteverloop van rijbanen en fietspaden, ruimtelijke inpassing, grondwaterstand, verkeersveiligheid, comfort, sociale veiligheid en kosten kwam het onderstaande ontwerp te voorschijn.

Voor de gehele Lippstadtsingel bestaat een plan voor de aankleding van de weg. Naast een voorstel voor de boombeplanting staan daar ook ideeën in voor kunstwerken in elke rotonde. Door een combinatie van een stille deklaag, een laag geluidsscherm en een hogere grenswaarde wordt de geluidsoverlast van het verkeer zo veel mogelijk teruggebracht.

Beperking overlast
De provincie Noord-Brabant probeert samen met de gemeente Uden de overlast van werkzaamheden te beperken. Ten zuiden van de huidige rotonde legt de provincie een noodweg aan, die er voor zorgt dat het verkeer over de Lippstadtsingel door kan blijven rijden. De Verlengde Velmolenweg aan de zuidzijde sluit hier met behulp van verkeerslichten op aan. De Velmolenweg aan de noordzijde wordt ter hoogte van de Vijverlaan afgesloten. Borden geven de omleidingsroutes aan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant