FNV: Bouwvakkers in WAO onder sociaal minimum

Woerden – Met een gemiddeld inkomen van 1.093 euro in de maand netto leven WAO’ers in bouw en hout onder het sociale minimum van 1.103 euro voor een echtpaar. Dit blijkt uit onderzoek van FNV Bouw onder deze groep. Van deze groep WAO’ers heeft 52 procent een inkomen beneden het sociale minimum. Oud-bouwvakkers met vroegpensioen hebben het iets beter. Zij ontvangen gemiddeld 1.371 euro per maand; van hen leeft tien procent beneden het sociale minimum.

FNV Bouw biedt zijn onderzoek dinsdag 29 juni 2004 om 13:00 uur aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De bond vindt de uitkomsten alarmerend genoeg om opnieuw aan te dringen op aanpassing van het Schattingsbesluit. Worden deze mensen namelijk volgens de voorstellen van het kabinet opnieuw gekeurd, dan is er een reële kans dat ze nog verder in inkomen zakken. Er hoeven dan immers veel minder geschikte functies voor hen te zijn; bovendien wordt nog sneller verondersteld dat ze zich voor deze functies kunnen bekwamen. FNV Bouw wijst beide redeneringen van de hand. De bond vindt het niet rechtvaardig mensen te laten solliciteren op functies die er niet zijn; het gevolg is immers alleen maar dat ze na lange tijd van werkloosheid naar de bijstand worden verschoven. Verder bestrijdt de bond dat iedereen in staat is om de vereiste kwalificaties alsnog te halen.

FNV Bouw bepleit nog twee aanvullende maatregelen. De WAO-uitkeringen op of onder het sociale minimum zouden nog dit jaar een ‘inflatiecorrectie’ van 1,5 procent moeten krijgen. Verder moet een herkeurde WAO’er éérst een andere uitkering hebben voordat de verlaging van de bestaande uitkering ingaat.

Op initiatief van de kadergroep uitkerings-gerechtigden in de regio Noordwest hield de bond een enquête onder leden met WAO, VUT of vroegpensioen. Voor het onderzoek werden 499 willekeurige uitkeringsgerechtigde leden benaderd; 159 van hen (31,9 procent) stuurde de vragenlijst ingevuld terug. Het onderzoek is daarmee repre-sentatief voor alle WAO- en vroegpensioengerechtigde leden van FNV Bouw. Opzet was om een indruk te krijgen van de ontwikkeling in het inkomen. Gevraagd werd daarom naar het netto-inkomen in januari 2003, juli 2003 en januari 2004; naar andere inkomsten uit werk; en naar het maandinkomen na aftrek van vaste lasten. Voor de webpagina van FNV Bouw met de link naar het complete onderzoek
klik hier
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw

FNV: Bouwvakkers in WAO onder sociaal minimum | Infrasite

FNV: Bouwvakkers in WAO onder sociaal minimum

Woerden – Met een gemiddeld inkomen van 1.093 euro in de maand netto leven WAO’ers in bouw en hout onder het sociale minimum van 1.103 euro voor een echtpaar. Dit blijkt uit onderzoek van FNV Bouw onder deze groep. Van deze groep WAO’ers heeft 52 procent een inkomen beneden het sociale minimum. Oud-bouwvakkers met vroegpensioen hebben het iets beter. Zij ontvangen gemiddeld 1.371 euro per maand; van hen leeft tien procent beneden het sociale minimum.

FNV Bouw biedt zijn onderzoek dinsdag 29 juni 2004 om 13:00 uur aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De bond vindt de uitkomsten alarmerend genoeg om opnieuw aan te dringen op aanpassing van het Schattingsbesluit. Worden deze mensen namelijk volgens de voorstellen van het kabinet opnieuw gekeurd, dan is er een reële kans dat ze nog verder in inkomen zakken. Er hoeven dan immers veel minder geschikte functies voor hen te zijn; bovendien wordt nog sneller verondersteld dat ze zich voor deze functies kunnen bekwamen. FNV Bouw wijst beide redeneringen van de hand. De bond vindt het niet rechtvaardig mensen te laten solliciteren op functies die er niet zijn; het gevolg is immers alleen maar dat ze na lange tijd van werkloosheid naar de bijstand worden verschoven. Verder bestrijdt de bond dat iedereen in staat is om de vereiste kwalificaties alsnog te halen.

FNV Bouw bepleit nog twee aanvullende maatregelen. De WAO-uitkeringen op of onder het sociale minimum zouden nog dit jaar een ‘inflatiecorrectie’ van 1,5 procent moeten krijgen. Verder moet een herkeurde WAO’er éérst een andere uitkering hebben voordat de verlaging van de bestaande uitkering ingaat.

Op initiatief van de kadergroep uitkerings-gerechtigden in de regio Noordwest hield de bond een enquête onder leden met WAO, VUT of vroegpensioen. Voor het onderzoek werden 499 willekeurige uitkeringsgerechtigde leden benaderd; 159 van hen (31,9 procent) stuurde de vragenlijst ingevuld terug. Het onderzoek is daarmee repre-sentatief voor alle WAO- en vroegpensioengerechtigde leden van FNV Bouw. Opzet was om een indruk te krijgen van de ontwikkeling in het inkomen. Gevraagd werd daarom naar het netto-inkomen in januari 2003, juli 2003 en januari 2004; naar andere inkomsten uit werk; en naar het maandinkomen na aftrek van vaste lasten. Voor de webpagina van FNV Bouw met de link naar het complete onderzoek
klik hier
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw