AVBB: Onvoldoende stimulans vernieuwingen

Gouda – Het is een gemiste kans dat het nieuwe aanbestedingsreglement niet stimuleert om te komen tot vernieuwingen. Het is dan ook jammer dat de bedrijfstak onvoldoende is gehoord bij de opstelling van het nieuwe aanbestedingreglement. Dit schrijft het AVBB in een brief aan de vaste kamercommissies van VROM, EZ en Justitie.

Om tot meer innovatie te kunnen komen, moet gestuurd worden op het meenemen van kwalitatieve aspecten in aanbiedingen. Dit gebeurt echter niet in het nieuwe reglement.
Daarnaast is de motie waarin een adequate bescherming tegen het zogenoemde leuren, niet uitgevoerd. De Kamer had deze motie aangenomen.
Het reglement breidt de lappendeken aan regelingen rondom aanbestedingen uit. Op deze manier wordt de door allen gewenste eenduidigheid niet bereikt. Het AVBB pleit er daarom voor dat het Kabinet snel komt met het toegezegde uniforme aanbestedingskader dat voor alle overheidsopdrachtgevers en door de overheid gesubsidieerde instellingen geldt.

Het AVBB hoopt dat genoemde elementen worden meegenomen in het Algemeen Overleg op 30 juni 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Onvoldoende stimulans vernieuwingen | Infrasite

AVBB: Onvoldoende stimulans vernieuwingen

Gouda – Het is een gemiste kans dat het nieuwe aanbestedingsreglement niet stimuleert om te komen tot vernieuwingen. Het is dan ook jammer dat de bedrijfstak onvoldoende is gehoord bij de opstelling van het nieuwe aanbestedingreglement. Dit schrijft het AVBB in een brief aan de vaste kamercommissies van VROM, EZ en Justitie.

Om tot meer innovatie te kunnen komen, moet gestuurd worden op het meenemen van kwalitatieve aspecten in aanbiedingen. Dit gebeurt echter niet in het nieuwe reglement.
Daarnaast is de motie waarin een adequate bescherming tegen het zogenoemde leuren, niet uitgevoerd. De Kamer had deze motie aangenomen.
Het reglement breidt de lappendeken aan regelingen rondom aanbestedingen uit. Op deze manier wordt de door allen gewenste eenduidigheid niet bereikt. Het AVBB pleit er daarom voor dat het Kabinet snel komt met het toegezegde uniforme aanbestedingskader dat voor alle overheidsopdrachtgevers en door de overheid gesubsidieerde instellingen geldt.

Het AVBB hoopt dat genoemde elementen worden meegenomen in het Algemeen Overleg op 30 juni 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB