Kok: Verhoog investering, verbeter innovatie

Gouda – Verhoog de investeringen in onderzoek en ontwikkeling en verbeter het innovatieve vermogen van de bouw. Zo luidde de boodschap van oud-premier Kok, voormalig voorzitter van de Taskforce Werkgelegenheid, aan de bouw tijdens het FIEC-congres in Praag. BouwNieuws nummer 12, dat dit weekend verschijnt, doet verslag.

In vergelijking met andere sectoren zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling laag in de bouw. Dit kan volgens Kok te maken hebben met de wijze van aanbesteding. Een meer structureel R&D-beleid in de bouwsector zal bijdragen bij het verbeteren van de concurrentiepositie en aan het aanpassingsvermogen van ondernemingen. Maar, vervolgt Kok, ook van werknemers wordt een grote flexibiliteit gevraagd.

Loonkosten in de bouwsector zijn hoog in vergelijking met andere sectoren. Deze kunnen een belemmering vormen voor de flexibiliteit van werknemers. Kok verwacht dat de uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten en vrij verkeer van werknemers en diensten een concurrerend effect op de loonkosten in de bouw in de oude lidstaten tot gevolg zal hebben.

Om de werkgelegenheid in Europa een impuls te geven, moeten meer ondernemingen en meer banen worden gecreëerd. Overheden, sociale partners, het bedrijfsleven en de werknemers moeten hun aanpassingsvermogen moeten vergroten. Dit vergt maatregelen.

De Taskforce Werkgegelegenheid heeft vorig jaar november een advies uitgebracht over de aanpak van de werkgelegenheid in de EU aan te pakken in het kader van de Lissabon-strategie. Deze beoogt om Europa het meest concurrerende werelddeel te laten zijn. Om de Lissabon-doelstellingen te verwezenlijken moeten zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk. Voor de bouw ligt hier een belangrijke opgave volgens Kok. De bouwsector in landen die gekenmerkt worden door een grote kennis- en diensteneconomie hebben het moeilijk voldoende instroom van gemotiveerde arbeidskrachten voor de bouw te realiseren.

Omdat de Europese bouw veel interesse toont in de aanbevelingen van de Taskforce Werkgelegenheid, gaat Kok er van uit dat de bedrijfstak actief aan de slag gaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Kok: Verhoog investering, verbeter innovatie | Infrasite

Kok: Verhoog investering, verbeter innovatie

Gouda – Verhoog de investeringen in onderzoek en ontwikkeling en verbeter het innovatieve vermogen van de bouw. Zo luidde de boodschap van oud-premier Kok, voormalig voorzitter van de Taskforce Werkgelegenheid, aan de bouw tijdens het FIEC-congres in Praag. BouwNieuws nummer 12, dat dit weekend verschijnt, doet verslag.

In vergelijking met andere sectoren zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling laag in de bouw. Dit kan volgens Kok te maken hebben met de wijze van aanbesteding. Een meer structureel R&D-beleid in de bouwsector zal bijdragen bij het verbeteren van de concurrentiepositie en aan het aanpassingsvermogen van ondernemingen. Maar, vervolgt Kok, ook van werknemers wordt een grote flexibiliteit gevraagd.

Loonkosten in de bouwsector zijn hoog in vergelijking met andere sectoren. Deze kunnen een belemmering vormen voor de flexibiliteit van werknemers. Kok verwacht dat de uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten en vrij verkeer van werknemers en diensten een concurrerend effect op de loonkosten in de bouw in de oude lidstaten tot gevolg zal hebben.

Om de werkgelegenheid in Europa een impuls te geven, moeten meer ondernemingen en meer banen worden gecreëerd. Overheden, sociale partners, het bedrijfsleven en de werknemers moeten hun aanpassingsvermogen moeten vergroten. Dit vergt maatregelen.

De Taskforce Werkgegelegenheid heeft vorig jaar november een advies uitgebracht over de aanpak van de werkgelegenheid in de EU aan te pakken in het kader van de Lissabon-strategie. Deze beoogt om Europa het meest concurrerende werelddeel te laten zijn. Om de Lissabon-doelstellingen te verwezenlijken moeten zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk. Voor de bouw ligt hier een belangrijke opgave volgens Kok. De bouwsector in landen die gekenmerkt worden door een grote kennis- en diensteneconomie hebben het moeilijk voldoende instroom van gemotiveerde arbeidskrachten voor de bouw te realiseren.

Omdat de Europese bouw veel interesse toont in de aanbevelingen van de Taskforce Werkgelegenheid, gaat Kok er van uit dat de bedrijfstak actief aan de slag gaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB