Kenniscentrum voor grote bouwprojecten overheid

Den Haag – Vanaf najaar 2004 kunnen ministeries, gemeenten en andere publieke opdrachtgevers voor de aanbesteding van bouwprojecten gebruik maken van de expertise van het Kenniscentrum Aanbesteden Bouw (KCAB).

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker (VROM) ingestemd met de oprichting van dit kenniscentrum. Het centrum moet zorgen voor meer samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en gaat kennis over de aanbesteding van projecten verzamelen en verspreiden.

De oprichting van het kenniscentrum vloeit voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. De commissie adviseerde in haar eindrapport de openbare aanbesteding verder te professionaliseren. Vooral kleinere overheidsdiensten zouden hiervan kunnen profiteren. Volgens de commissie verdient een professionele aanbesteding zich in de praktijk ‘dubbel en dwars’ terug.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad