NB: Projecten voor 3,5 mln rijkssubsidie veiligheid

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant heeft bij de staatssecretaris van VROM voor 3,5 miljoen euro aan projecten ingediend op gebied van veiligheid. Het programma, opgesteld samen met gemeenten, regionale brandweren en milieudiensten, moet bijdragen aan een verbetering van de veiligheid binnen de provincie. De projecten liggen op het terrein van vervoer gevaarlijke stoffen, het saneren van risicovolle locaties, het doorvoeren van veiligheidsbeleid van het Rijk en het versterken van de samenwerking tussen bevoegde gezagen. Op basis van de ingediende projecten beslist de staatssecretaris binnenkort of de gereserveerde 3,5 miljoen euro subsidie voor Brabant daadwerkelijk naar Brabant gaat.

Het Rijk stelt grenzen aan het risico dat bedrijven mogen veroorzaken voor hun omgeving. Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden maatregelen voorbereid. Het ministerie van VROM heeft bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de provincie Noord-Brabant om binnen Brabant een kwaliteitsslag te maken bij alle bevoegde gezagen in de uitvoering van hun taken.
Als de staatssecretaris het programma goedkeurt, worden onder verantwoordelijkheid van de provincie de projecten voor 1 januari 2006 uitgevoerd. De provincie zal de gemeenten die nog niet actief participeren, opnieuw uitnodigen aan te geven bij welke projecten zij betrokken willen zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

NB: Projecten voor 3,5 mln rijkssubsidie veiligheid | Infrasite

NB: Projecten voor 3,5 mln rijkssubsidie veiligheid

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant heeft bij de staatssecretaris van VROM voor 3,5 miljoen euro aan projecten ingediend op gebied van veiligheid. Het programma, opgesteld samen met gemeenten, regionale brandweren en milieudiensten, moet bijdragen aan een verbetering van de veiligheid binnen de provincie. De projecten liggen op het terrein van vervoer gevaarlijke stoffen, het saneren van risicovolle locaties, het doorvoeren van veiligheidsbeleid van het Rijk en het versterken van de samenwerking tussen bevoegde gezagen. Op basis van de ingediende projecten beslist de staatssecretaris binnenkort of de gereserveerde 3,5 miljoen euro subsidie voor Brabant daadwerkelijk naar Brabant gaat.

Het Rijk stelt grenzen aan het risico dat bedrijven mogen veroorzaken voor hun omgeving. Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden maatregelen voorbereid. Het ministerie van VROM heeft bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de provincie Noord-Brabant om binnen Brabant een kwaliteitsslag te maken bij alle bevoegde gezagen in de uitvoering van hun taken.
Als de staatssecretaris het programma goedkeurt, worden onder verantwoordelijkheid van de provincie de projecten voor 1 januari 2006 uitgevoerd. De provincie zal de gemeenten die nog niet actief participeren, opnieuw uitnodigen aan te geven bij welke projecten zij betrokken willen zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant