WnT: Prijsvraag `Verzorgingsplaats van de Toekomst`

Delft – Rijkswaterstaat vraagt marktpartijen om ideeën voor de Verzorgingsplaats van de toekomst.. Voor het winnende idee is een prijs van € 30.000 beschikbaar, waarmee de inzender het idee kan uitwerken tot een compleet ontwerp. Het streven is dat ontwerp in 2005 daadwerkelijk te realiseren.

Rijkswaterstaat wil het voorzieningenniveau op en langs de weg verbeteren en beter afstemmen op de behoeften en wensen van weggebruikers. Voor de ca. 70 eenvoudige verzorgingsplaatsen staan het schoon en sociaal veilig maken en houden boven aan de lijst met verbeteracties. Daarom nodigt Rijkswaterstaat marktpartijen uit om hun ideeën voor de verzorgingsplaats van de toekomst in te zenden. Deze uitnodiging strekt zich uit tot verschillende marktpartijen: zowel uit de weg- en infrastructuurbranche, architectuur en vormgeving, als ook exploitanten van media of producenten van materialen die gebruikt kunnen worden voor de Verzorgingsplaats van de toekomst.

Rijkswaterstaat is met name geïnteresseerd in ideeën als het ‘abri-concept’ dat binnen de openbaar vervoer sector wordt toegepast. In dit ‘abri-concept’ krijgen partijen de mogelijkheid reclameruimte te exploiteren in ruil voor het leveren van voorzieningen (schone en veilige wachtruimtes). Dergelijke ruilmogelijkheden, maar dan toegespitst op verzorgingsplaatsen, kunnen rekenen op de belangstelling van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat streeft naar een situatie waarbij de markt nauwer betrokken is bij de organisatie en financiering van aanleg, beheer en onderhoud van de eenvoudige verzorgingsplaats.

De sluitingstermijn voor het inzenden van ideeën is 25 augustus 2004. Op woensdag 7 juli 2004 is er om 13.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Studio Wegen naar de Toekomst, Kluyverweg 4 in Delft. Aanmelden hiervoor kan via
e-mail
bij Studio WnT.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot ‘Verzorgingsplaats van de toekomst’ is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

Voor meer informatie over de pilot Verzorgingsplaats of het downloaden van de prijsvraagbrochure: Kijk op
www.wegennaardetoekomst.nl voor de Pilotinformatie Verzorgingsplaatsen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)

WnT: Prijsvraag `Verzorgingsplaats van de Toekomst` | Infrasite

WnT: Prijsvraag `Verzorgingsplaats van de Toekomst`

Delft – Rijkswaterstaat vraagt marktpartijen om ideeën voor de Verzorgingsplaats van de toekomst.. Voor het winnende idee is een prijs van € 30.000 beschikbaar, waarmee de inzender het idee kan uitwerken tot een compleet ontwerp. Het streven is dat ontwerp in 2005 daadwerkelijk te realiseren.

Rijkswaterstaat wil het voorzieningenniveau op en langs de weg verbeteren en beter afstemmen op de behoeften en wensen van weggebruikers. Voor de ca. 70 eenvoudige verzorgingsplaatsen staan het schoon en sociaal veilig maken en houden boven aan de lijst met verbeteracties. Daarom nodigt Rijkswaterstaat marktpartijen uit om hun ideeën voor de verzorgingsplaats van de toekomst in te zenden. Deze uitnodiging strekt zich uit tot verschillende marktpartijen: zowel uit de weg- en infrastructuurbranche, architectuur en vormgeving, als ook exploitanten van media of producenten van materialen die gebruikt kunnen worden voor de Verzorgingsplaats van de toekomst.

Rijkswaterstaat is met name geïnteresseerd in ideeën als het ‘abri-concept’ dat binnen de openbaar vervoer sector wordt toegepast. In dit ‘abri-concept’ krijgen partijen de mogelijkheid reclameruimte te exploiteren in ruil voor het leveren van voorzieningen (schone en veilige wachtruimtes). Dergelijke ruilmogelijkheden, maar dan toegespitst op verzorgingsplaatsen, kunnen rekenen op de belangstelling van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat streeft naar een situatie waarbij de markt nauwer betrokken is bij de organisatie en financiering van aanleg, beheer en onderhoud van de eenvoudige verzorgingsplaats.

De sluitingstermijn voor het inzenden van ideeën is 25 augustus 2004. Op woensdag 7 juli 2004 is er om 13.00 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële inzenders bij Studio Wegen naar de Toekomst, Kluyverweg 4 in Delft. Aanmelden hiervoor kan via
e-mail
bij Studio WnT.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot ‘Verzorgingsplaats van de toekomst’ is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

Voor meer informatie over de pilot Verzorgingsplaats of het downloaden van de prijsvraagbrochure: Kijk op
www.wegennaardetoekomst.nl voor de Pilotinformatie Verzorgingsplaatsen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)