EIB: Omvang orderportefeuille groter dan verleden jaar

Amsterdam – Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille in de maanden maart tot en met mei 2004 steeds groter dan die in de overeenkomstige maand een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds halverwege 2002, dat de orderportefeuille in vergelijking met het voorgaande jaar niet is gedaald. In vergelijking met april van dit jaar is de omvang van de orderportefeuille met twee tiende maand gedaald tot 6,7 maanden. Deze daling is in alle sectoren in omvang min of meer gelijk. Het is niet ongebruikelijk dat de orderportefeuille in de maanden voorafgaand aan de bouwvakantie een seizoenmatige daling vertoont.
Ondanks het in vergelijking met vorig opgetreden herstel van de orderportefeuille blijven de bouwbedrijven over het algemeen negatief in hun oordeel over de conjunctuur. Wel is het zo dat dit oordeel over het algemeen iets minder negatief is dan een jaar geleden.

Eind mei 2004 ondervond een vijfde van de bedrijven in de gww stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van een gebrek aan orders. Een jaar geleden gold dit voor ruim een kwart van de gww-bedrijven. In de b&u is het aandeel bedrijven dat gebrek aan orders als belangrijkste stagnatieoorzaak meldt gedaald van 15 procent in mei 2003 tot 12 procent nu. Opvallend is het, dat de beoordeling van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de gww in mei 2004 per saldo positief is: 23 procent meldt een toename van de bedrijvigheid tegen 8 procent een afname. In vergelijking met vorig jaar zijn de bouwbedrijven iets minder negatief in hun verwachtingen ten aanzien van de personeelsomvang. Het percentage, dat een daling van het personeelsbestand verwacht is gedaald van 25 procent in mei 2003 tot 15 procent nu. Overigens steeg het percentage bedrijven die een toename van het personeelsbestand verwachten met slechts 1 procent tot 6 procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB

EIB: Omvang orderportefeuille groter dan verleden jaar | Infrasite

EIB: Omvang orderportefeuille groter dan verleden jaar

Amsterdam – Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille in de maanden maart tot en met mei 2004 steeds groter dan die in de overeenkomstige maand een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds halverwege 2002, dat de orderportefeuille in vergelijking met het voorgaande jaar niet is gedaald. In vergelijking met april van dit jaar is de omvang van de orderportefeuille met twee tiende maand gedaald tot 6,7 maanden. Deze daling is in alle sectoren in omvang min of meer gelijk. Het is niet ongebruikelijk dat de orderportefeuille in de maanden voorafgaand aan de bouwvakantie een seizoenmatige daling vertoont.
Ondanks het in vergelijking met vorig opgetreden herstel van de orderportefeuille blijven de bouwbedrijven over het algemeen negatief in hun oordeel over de conjunctuur. Wel is het zo dat dit oordeel over het algemeen iets minder negatief is dan een jaar geleden.

Eind mei 2004 ondervond een vijfde van de bedrijven in de gww stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van een gebrek aan orders. Een jaar geleden gold dit voor ruim een kwart van de gww-bedrijven. In de b&u is het aandeel bedrijven dat gebrek aan orders als belangrijkste stagnatieoorzaak meldt gedaald van 15 procent in mei 2003 tot 12 procent nu. Opvallend is het, dat de beoordeling van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de gww in mei 2004 per saldo positief is: 23 procent meldt een toename van de bedrijvigheid tegen 8 procent een afname. In vergelijking met vorig jaar zijn de bouwbedrijven iets minder negatief in hun verwachtingen ten aanzien van de personeelsomvang. Het percentage, dat een daling van het personeelsbestand verwacht is gedaald van 25 procent in mei 2003 tot 15 procent nu. Overigens steeg het percentage bedrijven die een toename van het personeelsbestand verwachten met slechts 1 procent tot 6 procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB