“Almere op verkeerde plek gebouwd”

Den Haag – Volgens dijkgraaf H. Tiesinga van het Waterschap Zuiderzeeland wordt Almere op de verkeerde locatie gebouwd. De veengrond waarop de stad is gebouwd daalt in relatief hoog tempo, een proces dat nog eens wordt versneld door veel nieuwbouw op de inklinkende bodem. Almere is de snelst groeiende stad van Nederland.

Om de stad beter te beschermen tegen het wassende water, zullen in de toekomst extra maatregelen nodig zijn, zoals het aanwijzen van landbouwgebied voor waterberging. Voor die extra maatregelen zal veel extra geld nodig zijn.

Onderzoek van Rijkswaterstaat, de Wageningen Universiteit en de Topografische Dienst heeft uitgewezen dat de bodem onder Almere het snelst inklinkt van heel Nederland. De locatie waar Almere gebouwd is, is volgens Tiesinga een politieke keuze geweest. Destijds is de politiek door de dijkgraaf wel geadviseerd, maar dat advies is in de wind geslagen. “De politiek heeft ervoor gekozen dat deze grote stad moet worden gebouwd op het laagste plekje van Nederland. En binnenkort komt hier ook nog het grootste bedrijventerrein van Europa. Dommer kan niet”, aldus Tiesinga in een ANP-bericht van 17 juni 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen