Geld voor dynamisch parkeersysteem Valkenburg

Maastricht – Het toeristisch wegverkeer in Valkenburg loopt vaker vast omdat toeristen zoekende zijn naar hun weg of een parkeerplek. Een dynamisch parkeerbegeleidingssysteem en een goede bewegwijzering kunnen dit toeristisch zoekende verkeer terugdringen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de Gemeente Valkenburg a/d Geul voor een dergelijk systeem een subsidie toe te kennen van € 345.666,- voor het project ‘Wegwijs in Valkenburg’.

Met het project wil de gemeente Valkenburg bereiken dat de doorstroming op het wegennet in de kern Valkenburg a/d Geul verbetert. Ook moet de parkeerbezetting op de parkeerterreinen worden verhoogd. Bovendien breidt de gemeente de toeristisch – recreatieve bewegwijzering in de gemeente uit. De gemeente zal een vijftal innovatieve informatiepunten inrichten bij binnenkomst van de gemeenten met onder andere informatie over landelijke wandel- en fietsroutes. Direct na een informatiepunt ziet de bezoeker via welke parkeerroute men moet rijden om bij de belangrijkste attracties te komen. De nieuwe voorzieningen dragen bij aan een professionele toeristische uitstraling van Valkenburg a/d Geul en zullen, in combinatie met andere projecten in uitvoering, moeten leiden tot hogere bezoekersaantallen.
De gemeente Valkenburg a/d Geul draagt zelf € 975.653,- bij aan het project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg