Vergunningsprocedures moeten eenvoudiger

Den Haag – Het kabinet gaat een taskforce instellen om voorstellen te doen voor eenvoudiger vergunningsprocedures. Deze leiden tot hoge lasten voor het bedrijfsleven. De taskforce rapporteert begin 2005 aan staatssecretaris Van Gennip (EZ).

De taskforce Vereenvoudiging Vergunningen komt voort uit het project ‘Meer ruimte voor ondernemers door minder lasten’. De administratieve lasten, de doorlooptijden en het gebrek aan samenhang van vergunningen moeten worden teruggebracht om het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat te verbeteren.

Het kabinet zal de voorstellen van de taskforce volgend voorjaar gebruiken bij het vaststellen van aanvullende maatregelen om de administratieve lasten te verminderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken