Duidelijke afspraken ruimtelijke toekomst

Den Haag – Na maandenlang intensieve gesprekken te hebben gevoerd, zijn de provincie en de gemeentebesturen van de Hoeksche Waard het eens geworden over de ruimtelijke toekomst van de Hoeksche Waard. Er is gepraat over bedrijventerreinen, glastuinbouw, woningen, verkeer & vervoer, natuur en water. De gesprekken hebben geleid tot een Afsprakenkader voor de (ruimtelijke) ontwikkelingen van de Hoeksche Waard tot de periode 2010. Op vrijdag 18 juni vond de ondertekening plaats.

Op vrijdagmiddag 18 juni werd door gedeputeerde Asje van Dijk en door (loco) burgemeesters van de Hoeksche Waard gemeenten het Afsprakenkader Hoeksche Waard ondertekend. Het afsprakenkader is het sluitstuk van een periode van intensief overleg tussen gemeenten en provincie. “De insteek van de gesprekken is altijd geweest om samen te zorgen voor de versterking en het behoud van de kwaliteiten van de Hoeksche Waard. Met dit afsprakenkader zijn we daar zeker in geslaagd”, aldus gedeputeerde Ruimtelijke en Economische ontwikkeling Asje van Dijk.

De afspraken in het Afsprakenkader nemen de kwaliteiten van het eiland als uitgangspunt en gaan over de verruiming van woningbouw mogelijkheden, de concentratie van glastuinbouw op het eiland, de versterking van de groen blauwe kwaliteiten van het gebied en de vergroting van het areaal bedrijfsterreinen.

Woningbouw
De woningbouwmogelijkheden op het eiland worden verruimd. Het uitgangspunt daarbij is dat de systematiek van ‘contingenten’ zoals dat in het huidige streekplan Zuid-Holland Zuid is vastgelegd, wordt vervangen door ‘bebouwingscontouren’. De contouren worden zodanig getrokken, dat er ruimte komt voor 1000 woningen extra om het inwonersaantal op peil te houden en 3000 à 4000 woningen ten behoeve van mensen die op de bedrijventerreinen komen werken. De nadruk van de woningbouw komt te liggen op de noordrand.

Glastuinbouw
Overeengekomen is dat in de Hoeksche Waard een beperkte locatie komt voor glastuinbouw (maximaal 50 hectare netto) voor de opvang van de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in de Hoeksche Waard. Daarbij wordt ook rekening gehouden met opvang van een incidenteel bedrijf uit de rest van Zuid-Holland. De gemeenten komen zelf gezamenlijk met een voorstel voor de locatie van de glastuinbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de landschappelijk inpassing en de ontsluiting. In de Zuidplaspolder kan naar verwachting 200 hectare glas worden gerealiseerd.

v
Groen blauw
Om de groenblauwe kwaliteiten van de Hoeksche Waard te versterken, wordt gekomen tot meerjaren afspraken over verschillende groenblauwe ontwikkelingen, zoals het Vlietproject (het ontwikkelen van wandelroutes langs kreken in het westelijk deel van de Hoeksche Waard). Andere partijen zoals het Rijk en de Europese Gemeenschap zullen worden betrokken bij de financiering.

Bedrijvigheid
De partijen zijn overeengekomen dat er netto 180 hectare bedrijventerreinen komen aan de noordrand tot 2010. De Hoeksche Waard beslist mee over de keuze van de locatie. Tevens wordt gezorgd voor een goede inpassing in het landschap en voor een goede inpassing van buurtschap Blaaksedijk. Een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen is een harde randvoorwaarde. Tegelijkertijd wordt ingezet op de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Duidelijke afspraken ruimtelijke toekomst | Infrasite

Duidelijke afspraken ruimtelijke toekomst

Den Haag – Na maandenlang intensieve gesprekken te hebben gevoerd, zijn de provincie en de gemeentebesturen van de Hoeksche Waard het eens geworden over de ruimtelijke toekomst van de Hoeksche Waard. Er is gepraat over bedrijventerreinen, glastuinbouw, woningen, verkeer & vervoer, natuur en water. De gesprekken hebben geleid tot een Afsprakenkader voor de (ruimtelijke) ontwikkelingen van de Hoeksche Waard tot de periode 2010. Op vrijdag 18 juni vond de ondertekening plaats.

Op vrijdagmiddag 18 juni werd door gedeputeerde Asje van Dijk en door (loco) burgemeesters van de Hoeksche Waard gemeenten het Afsprakenkader Hoeksche Waard ondertekend. Het afsprakenkader is het sluitstuk van een periode van intensief overleg tussen gemeenten en provincie. “De insteek van de gesprekken is altijd geweest om samen te zorgen voor de versterking en het behoud van de kwaliteiten van de Hoeksche Waard. Met dit afsprakenkader zijn we daar zeker in geslaagd”, aldus gedeputeerde Ruimtelijke en Economische ontwikkeling Asje van Dijk.

De afspraken in het Afsprakenkader nemen de kwaliteiten van het eiland als uitgangspunt en gaan over de verruiming van woningbouw mogelijkheden, de concentratie van glastuinbouw op het eiland, de versterking van de groen blauwe kwaliteiten van het gebied en de vergroting van het areaal bedrijfsterreinen.

Woningbouw
De woningbouwmogelijkheden op het eiland worden verruimd. Het uitgangspunt daarbij is dat de systematiek van ‘contingenten’ zoals dat in het huidige streekplan Zuid-Holland Zuid is vastgelegd, wordt vervangen door ‘bebouwingscontouren’. De contouren worden zodanig getrokken, dat er ruimte komt voor 1000 woningen extra om het inwonersaantal op peil te houden en 3000 à 4000 woningen ten behoeve van mensen die op de bedrijventerreinen komen werken. De nadruk van de woningbouw komt te liggen op de noordrand.

Glastuinbouw
Overeengekomen is dat in de Hoeksche Waard een beperkte locatie komt voor glastuinbouw (maximaal 50 hectare netto) voor de opvang van de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in de Hoeksche Waard. Daarbij wordt ook rekening gehouden met opvang van een incidenteel bedrijf uit de rest van Zuid-Holland. De gemeenten komen zelf gezamenlijk met een voorstel voor de locatie van de glastuinbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de landschappelijk inpassing en de ontsluiting. In de Zuidplaspolder kan naar verwachting 200 hectare glas worden gerealiseerd.

v
Groen blauw
Om de groenblauwe kwaliteiten van de Hoeksche Waard te versterken, wordt gekomen tot meerjaren afspraken over verschillende groenblauwe ontwikkelingen, zoals het Vlietproject (het ontwikkelen van wandelroutes langs kreken in het westelijk deel van de Hoeksche Waard). Andere partijen zoals het Rijk en de Europese Gemeenschap zullen worden betrokken bij de financiering.

Bedrijvigheid
De partijen zijn overeengekomen dat er netto 180 hectare bedrijventerreinen komen aan de noordrand tot 2010. De Hoeksche Waard beslist mee over de keuze van de locatie. Tevens wordt gezorgd voor een goede inpassing in het landschap en voor een goede inpassing van buurtschap Blaaksedijk. Een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen is een harde randvoorwaarde. Tegelijkertijd wordt ingezet op de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland