AVBB: CAO aan zijden draad? Inderdaad!

Gouda – De werkgevers in de bouw sluiten zich aan bij de conclusie van de Hout- en Bouwbond CNV dat de huidige bouw-CAO aan een zijden draadje hangt. Het CNV hanteert dit actiethema komende weken bij bijeenkomsten met werknemers op de bouwplaats.
De reeks bijeenkomsten is in Amsterdam begonnen.

Volgens de werkgevers hangt de Bouw-CAO in de bekende, traditionele vorm inderdaad aan een zijden draad. Dat is maar goed ook. De huidige opzet van de CAO past geheel niet meer bij de veranderde omstandigheden in de samenleving en bij ontwikkelingen die bouwbedrijven doormaken. Daarom moet er een nieuwe, moderne CAO komen, beter toegesneden op de situatie van de bedrijfstak. De overeenkomst moet ook toekomstbestendig zijn.

De werkgevers willen de CAO-onderhandelingen met de bonden alleen hervatten als er zicht is op reëel overleg, gericht op een dergelijke CAO. Zij zijn niet bereid te onderhandelen als de uitkomst bij voorbaat leidt tot het simpelweg doortrekken van de lijnen vanuit het verleden.

De nieuwe CAO moet volgens de werkgevers leiden tot een grotere flexibiliteit en reductie van de arbeidskosten en beter aansluiten op de wensen van individuele ondernemingen en werknemers. Ter wille van de werkgelegenheid is een verhoging van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk.

Anders dan de bonden in berichten aan hun leden suggereren, leiden niet alle veranderingsvoorstellen van de werkgevers automatisch tot verslechteringen. Zo gaan werknemers er niet op achteruit als het vakantiefonds wordt vervangen door een normale vakantiegeldregeling, betekent afschaffing van de automatische prijscompensatie niet dat loonsverhogingen per definitie lager uitvallen en is een betere aansluiting van werktijden op het aanwezige werk op geen enkele wijze een aanslag op de portemonnee.

De Hout- en Bouwbond CNV combineert het bezoek aan de bouwplaatsen met het organiseren van bungyjumpen voor werknemers. Naar de mening van werkgevers onderstreept de bond daarmee dat werknemers – mits omgeven met voldoende zekerheden – bereid zijn nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: persbericht AVBB

AVBB: CAO aan zijden draad? Inderdaad! | Infrasite

AVBB: CAO aan zijden draad? Inderdaad!

Gouda – De werkgevers in de bouw sluiten zich aan bij de conclusie van de Hout- en Bouwbond CNV dat de huidige bouw-CAO aan een zijden draadje hangt. Het CNV hanteert dit actiethema komende weken bij bijeenkomsten met werknemers op de bouwplaats.
De reeks bijeenkomsten is in Amsterdam begonnen.

Volgens de werkgevers hangt de Bouw-CAO in de bekende, traditionele vorm inderdaad aan een zijden draad. Dat is maar goed ook. De huidige opzet van de CAO past geheel niet meer bij de veranderde omstandigheden in de samenleving en bij ontwikkelingen die bouwbedrijven doormaken. Daarom moet er een nieuwe, moderne CAO komen, beter toegesneden op de situatie van de bedrijfstak. De overeenkomst moet ook toekomstbestendig zijn.

De werkgevers willen de CAO-onderhandelingen met de bonden alleen hervatten als er zicht is op reëel overleg, gericht op een dergelijke CAO. Zij zijn niet bereid te onderhandelen als de uitkomst bij voorbaat leidt tot het simpelweg doortrekken van de lijnen vanuit het verleden.

De nieuwe CAO moet volgens de werkgevers leiden tot een grotere flexibiliteit en reductie van de arbeidskosten en beter aansluiten op de wensen van individuele ondernemingen en werknemers. Ter wille van de werkgelegenheid is een verhoging van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk.

Anders dan de bonden in berichten aan hun leden suggereren, leiden niet alle veranderingsvoorstellen van de werkgevers automatisch tot verslechteringen. Zo gaan werknemers er niet op achteruit als het vakantiefonds wordt vervangen door een normale vakantiegeldregeling, betekent afschaffing van de automatische prijscompensatie niet dat loonsverhogingen per definitie lager uitvallen en is een betere aansluiting van werktijden op het aanwezige werk op geen enkele wijze een aanslag op de portemonnee.

De Hout- en Bouwbond CNV combineert het bezoek aan de bouwplaatsen met het organiseren van bungyjumpen voor werknemers. Naar de mening van werkgevers onderstreept de bond daarmee dat werknemers – mits omgeven met voldoende zekerheden – bereid zijn nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: persbericht AVBB