NB: Segers voorzitter adviescommissie milieu en water

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben Ad Segers benoemd tot voorzitter van de nieuwe Integrale Commissie Milieu en Water (ICMW). De heer Segers is watergraaf van zowel het waterschap De Aa als De Dommel geweest. Tevens is hij voorzitter geweest van de Unie van Waterschappen.

De Provinciale Commissies voor Milieu en Water (PCMW) en de Provinciale Commissie voor Integraal Waterbeheer (PCIW) zijn samengevoegd in één provinciale adviescommissie: de Integrale Commissie Milieu en Water (ICMW). De commissie gaat het provinciaal bestuur adviseren over alle aspecten die het milieu- en waterbeleid van de provincie aangaan.
De leden van de commissie zijn vertegenwoordigers van de ministeries van LNV, EZ en VROM, de Brabantse Kamers van Koophandel, de Vereniging van Brabantse Gemeenten, ZLTO, BMF, de Brabantse waterleidingsbedrijven en waterschappen, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg.
Gedeputeerde voor milieu, natuur en water in de provincie Noord-Brabant, Lambert Verheijen, is als adviseur verbonden aan de commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

NB: Segers voorzitter adviescommissie milieu en water | Infrasite

NB: Segers voorzitter adviescommissie milieu en water

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben Ad Segers benoemd tot voorzitter van de nieuwe Integrale Commissie Milieu en Water (ICMW). De heer Segers is watergraaf van zowel het waterschap De Aa als De Dommel geweest. Tevens is hij voorzitter geweest van de Unie van Waterschappen.

De Provinciale Commissies voor Milieu en Water (PCMW) en de Provinciale Commissie voor Integraal Waterbeheer (PCIW) zijn samengevoegd in één provinciale adviescommissie: de Integrale Commissie Milieu en Water (ICMW). De commissie gaat het provinciaal bestuur adviseren over alle aspecten die het milieu- en waterbeleid van de provincie aangaan.
De leden van de commissie zijn vertegenwoordigers van de ministeries van LNV, EZ en VROM, de Brabantse Kamers van Koophandel, de Vereniging van Brabantse Gemeenten, ZLTO, BMF, de Brabantse waterleidingsbedrijven en waterschappen, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg.
Gedeputeerde voor milieu, natuur en water in de provincie Noord-Brabant, Lambert Verheijen, is als adviseur verbonden aan de commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant