Bouw in Cijfers 1999-2003: dal bereikt

Gouda – Voor de bouw lijkt het dal van de conjunctuur bereikt, maar van een krachtig herstel in de bouwnijverheid is vooralsnog geen sprake. Dat blijkt uit de cijfers over de sector over een langere termijn, zoals die staan in de vandaag verschenen AVBB-publicatie De Bouw in Cijfers.

De cijfers over de periode 1999-2003 tonen aan dat de bouwnijverheid zich niet heeft kunnen onttrekken aan de stagnerende economische ontwikkeling. In 2003 zijn bijna 900 bouwbedrijven failliet gegaan. Niettemin neemt het aantal ondernemingen in de bouw sinds 1988 onophoudelijk toe. Het grootste deel moet gerekend worden tot het kleinbedrijf en hiervan hebben de meeste bedrijven minder dan 10 werknemers of helemaal geen personeel in dienst.

Het aantal banen is in de periode 1999-2003 toegenomen van 417.000 tot 420.000. Maar ten opzichte van topjaar 2001 is de werkgelegenheid met 4% teruggelopen.
Vrijwel de gehele bedrijfstak is het afgelopen jaar in zwaar economisch weer terecht gekomen. De productie staat onder druk. In 2004 moeten alle zeilen worden bijgezet om de woningbouw te stimuleren en om compensatie te vinden voor het gereedkomen van grote infraprojecten, valt in de uitgave te lezen.

Bouwbedrijven kunnen de brochure Bouw in Cijfers 1999-2003 opvragen bij hun brancheorganisatie; andere geïnteresseerden bij het AVBB.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Bouw in Cijfers 1999-2003: dal bereikt | Infrasite

Bouw in Cijfers 1999-2003: dal bereikt

Gouda – Voor de bouw lijkt het dal van de conjunctuur bereikt, maar van een krachtig herstel in de bouwnijverheid is vooralsnog geen sprake. Dat blijkt uit de cijfers over de sector over een langere termijn, zoals die staan in de vandaag verschenen AVBB-publicatie De Bouw in Cijfers.

De cijfers over de periode 1999-2003 tonen aan dat de bouwnijverheid zich niet heeft kunnen onttrekken aan de stagnerende economische ontwikkeling. In 2003 zijn bijna 900 bouwbedrijven failliet gegaan. Niettemin neemt het aantal ondernemingen in de bouw sinds 1988 onophoudelijk toe. Het grootste deel moet gerekend worden tot het kleinbedrijf en hiervan hebben de meeste bedrijven minder dan 10 werknemers of helemaal geen personeel in dienst.

Het aantal banen is in de periode 1999-2003 toegenomen van 417.000 tot 420.000. Maar ten opzichte van topjaar 2001 is de werkgelegenheid met 4% teruggelopen.
Vrijwel de gehele bedrijfstak is het afgelopen jaar in zwaar economisch weer terecht gekomen. De productie staat onder druk. In 2004 moeten alle zeilen worden bijgezet om de woningbouw te stimuleren en om compensatie te vinden voor het gereedkomen van grote infraprojecten, valt in de uitgave te lezen.

Bouwbedrijven kunnen de brochure Bouw in Cijfers 1999-2003 opvragen bij hun brancheorganisatie; andere geïnteresseerden bij het AVBB.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB