Enqûete overlast Noord/Zuidlijn

Amsterdam РDe Dienst Onderzoek en Statistiek hield in maart 2004 in opdracht van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een enqu̻te onder bewoners en ondernemers in de Ferdinand Bolstraat tussen Albert Cuypstraat en Ceintuurbaan en de directe omgeving.

Doel was een beeld te krijgen van de hinder en overlast die de buurt ervaart van de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn. Ook wilden gemeente en stadsdeel weten of bewoners en ondernemers tevreden zijn over de communicatie en informatievoorziening rond de werkzaamheden.

De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. Alle ondernemers en bewoners in het onderzoeksgebied hebben vorige week een samenvatting van het onderzoek toegestuurd gekregen.

Het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Oud Zuid zal, op basis van onder andere de onderzoeksresultaten, deze maand een advies uitbrengen over de werktijden en de maatregelen ter beperking van de hinder en overlast voor de buurt.

Een korte samenvatting volgt hieronder:

Hebben bewoners begrip voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn?
Ondanks de overlast die de bewoners nu ondervinden, heeft de meerderheid van de
bewoners toch begrip voor de werkzaamheden en denkt dat de investeringen op de lange termijn goed zijn voor de Amsterdamse economie.

Waarvan en wanneer ervaren bewoners de meeste overlast?
De meeste overlast ondervinden bewoners van de slechte bereikbaarheid en beperkte parkeermogelijkheden. Deze problemen waren er echter ook al voor het begin van de bouwwerkzaamheden. Andere vormen van overlast die veel worden genoemd zijn de verkeersveiligheid en het lawaai, deze zijn wel direct gevolg van de werkzaamheden.

Rommel en vuil, stof en stank, trillingen worden minder vaak genoemd, maar zijn wel aandachtspunten. Vormen van overlast waar bewoners weinig klachten over hebben zijn slechte straatverlichting, het verder weg moeten zetten van vuilnis en het verder van huis stallen van fietsen. De klachten hierover worden ondervonden tussen zes en tien uur ’s avonds.

Hoe ervaren bewoners de veiligheid?
Bijna de helft van de bewoners voelt zich wel eens onveilig door de werkzaamheden.

Bereikbaarheid van de buurt voor nood- en hulpdiensten, instortingsgevaar en schade zijn daarvoor de meest genoemde redenen. Meer toezicht op verkeer en ter voorkoming van criminaliteit zijn volgens de bewoners de beste manier om de veiligheid te verbeteren.

Wat vinden bewoners van de informatie en communicatie?
De helft van de bewoners vindt dat de gemeente genoeg doet aan voorlichting over de werkzaamheden. Bijna iedereen leest de informatie. Wel vindt een deel van de bewoners dat de informatie niet altijd klopt met de werkelijkheid. Over de hoeveelheid, de begrijpelijkheid en het op tijd verstrekken van de informatie zijn de bewoners over het algemeen tevreden.

De belangrijkste bronnen van informatie zijn de bewonersbrief en de nieuwsbrief. Voor moderne media als het internet, e-mail en een sms-service is weinig animo. Ook is er weinig interesse voor het bijwonen van bijeenkomsten. Opmerkelijk is dat de helft van de bewoners niet weet waar ze met vragen of opmerkingen naar toe kan. Ook kent meer dan de helft het schadebureau niet.
Invloed, participatie en het bezoeken van bijeenkomsten De bewoners hebben niet veel vertrouwen dat de gemeente naar hun mening luistert. Ook denken de meesten dat de gemeente weinig kan doen om eventuele overlast van de werkzaamheden te beperken. Eén op de vijf geënquêteerden is wel eens bij een bijeenkomst over de werkzaamheden aanwezig zijn geweest. Het meest bezocht werden de bijeenkomsten van de gemeente, daarna die van Platform Metro en ten slotte werd het buurtoverleg van de Hercules Seghersbuurt een paar keer genoemd. De belangrijkste redenen om niet te gaan zijn dat met het gevoel heeft dat de gemeente toch niets aan de overlast kan doen en dat men geen interesse heeft.

De meeste bewoners denken dat een bewonerscommissie zou kunnen bijdragen aan een beter contact tussen de bewoners en de gemeente. Maar slechts een paar personen zouden ook in zo’n commissie actief willen zijn.

Klik hier voor de gehele samenvatting, het onderzoeksrapport en het persbericht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Enqûete overlast Noord/Zuidlijn | Infrasite

Enqûete overlast Noord/Zuidlijn

Amsterdam РDe Dienst Onderzoek en Statistiek hield in maart 2004 in opdracht van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een enqu̻te onder bewoners en ondernemers in de Ferdinand Bolstraat tussen Albert Cuypstraat en Ceintuurbaan en de directe omgeving.

Doel was een beeld te krijgen van de hinder en overlast die de buurt ervaart van de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn. Ook wilden gemeente en stadsdeel weten of bewoners en ondernemers tevreden zijn over de communicatie en informatievoorziening rond de werkzaamheden.

De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. Alle ondernemers en bewoners in het onderzoeksgebied hebben vorige week een samenvatting van het onderzoek toegestuurd gekregen.

Het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Oud Zuid zal, op basis van onder andere de onderzoeksresultaten, deze maand een advies uitbrengen over de werktijden en de maatregelen ter beperking van de hinder en overlast voor de buurt.

Een korte samenvatting volgt hieronder:

Hebben bewoners begrip voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn?
Ondanks de overlast die de bewoners nu ondervinden, heeft de meerderheid van de
bewoners toch begrip voor de werkzaamheden en denkt dat de investeringen op de lange termijn goed zijn voor de Amsterdamse economie.

Waarvan en wanneer ervaren bewoners de meeste overlast?
De meeste overlast ondervinden bewoners van de slechte bereikbaarheid en beperkte parkeermogelijkheden. Deze problemen waren er echter ook al voor het begin van de bouwwerkzaamheden. Andere vormen van overlast die veel worden genoemd zijn de verkeersveiligheid en het lawaai, deze zijn wel direct gevolg van de werkzaamheden.

Rommel en vuil, stof en stank, trillingen worden minder vaak genoemd, maar zijn wel aandachtspunten. Vormen van overlast waar bewoners weinig klachten over hebben zijn slechte straatverlichting, het verder weg moeten zetten van vuilnis en het verder van huis stallen van fietsen. De klachten hierover worden ondervonden tussen zes en tien uur ’s avonds.

Hoe ervaren bewoners de veiligheid?
Bijna de helft van de bewoners voelt zich wel eens onveilig door de werkzaamheden.

Bereikbaarheid van de buurt voor nood- en hulpdiensten, instortingsgevaar en schade zijn daarvoor de meest genoemde redenen. Meer toezicht op verkeer en ter voorkoming van criminaliteit zijn volgens de bewoners de beste manier om de veiligheid te verbeteren.

Wat vinden bewoners van de informatie en communicatie?
De helft van de bewoners vindt dat de gemeente genoeg doet aan voorlichting over de werkzaamheden. Bijna iedereen leest de informatie. Wel vindt een deel van de bewoners dat de informatie niet altijd klopt met de werkelijkheid. Over de hoeveelheid, de begrijpelijkheid en het op tijd verstrekken van de informatie zijn de bewoners over het algemeen tevreden.

De belangrijkste bronnen van informatie zijn de bewonersbrief en de nieuwsbrief. Voor moderne media als het internet, e-mail en een sms-service is weinig animo. Ook is er weinig interesse voor het bijwonen van bijeenkomsten. Opmerkelijk is dat de helft van de bewoners niet weet waar ze met vragen of opmerkingen naar toe kan. Ook kent meer dan de helft het schadebureau niet.
Invloed, participatie en het bezoeken van bijeenkomsten De bewoners hebben niet veel vertrouwen dat de gemeente naar hun mening luistert. Ook denken de meesten dat de gemeente weinig kan doen om eventuele overlast van de werkzaamheden te beperken. Eén op de vijf geënquêteerden is wel eens bij een bijeenkomst over de werkzaamheden aanwezig zijn geweest. Het meest bezocht werden de bijeenkomsten van de gemeente, daarna die van Platform Metro en ten slotte werd het buurtoverleg van de Hercules Seghersbuurt een paar keer genoemd. De belangrijkste redenen om niet te gaan zijn dat met het gevoel heeft dat de gemeente toch niets aan de overlast kan doen en dat men geen interesse heeft.

De meeste bewoners denken dat een bewonerscommissie zou kunnen bijdragen aan een beter contact tussen de bewoners en de gemeente. Maar slechts een paar personen zouden ook in zo’n commissie actief willen zijn.

Klik hier voor de gehele samenvatting, het onderzoeksrapport en het persbericht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam