AVBB: Dilemma’s bij prepensioen

Gouda – Het kabinet wil fiscale voordelen voor prepensioen en VUT-regelingen per 1 januari 2006 beëindigen. De bouw staat voor de lastige keuze: zich neerleggen bij het kabinetsbeleid of aanvullende voorzieningen treffen voor de eigen sector?

Het voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners over de fiscale behandeling van het prepensioen is vastgelopen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfstak bouw. Door verbeterde arbeidsomstandigheden op de bouwplaats kunnen vraagtekens worden gezet bij de stelling van bouwvakbonden dat bouwmedewerkers na hun 60e het werk niet meer goed kunnen volhouden. Toch zijn de gevolgen van het voorgenomen kabinetsbeleid fors. Het AVBB buigt zich momenteel over de vraag hoe groot de pijn is van elk van de mogelijke keuzes.

In de bouwnijverheid zet de vergrijzing toe. De gemiddelde leeftijd van bouwplaatspersoneel is opgelopen tot gemiddeld 39,5 jaar. Verder is er een toename van het aantal 55-plussers dat nog werkt naar 13% in 2003.
Veel bouwwerknemers hebben gespaard voor vroegpensioen. Het kabinet zet op de verdere opbouw ervan echter een fiscale prijs. In de bouw zijn in het verleden door afspraken bij de omzetting van VUT naar vroegpensioen kosten naar voren gehaald. Door een deel van de premie hiervoor in te zetten tot na 2020 worden de kosten uitgesmeerd. Zijn de premies na 2006 niet meer aftrekbaar, dan komt er een flinke rekening te liggen bij de bedrijfstak. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid brengt momenteel de kosten van iedere mogelijke keuze in kaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Dilemma’s bij prepensioen | Infrasite

AVBB: Dilemma’s bij prepensioen

Gouda – Het kabinet wil fiscale voordelen voor prepensioen en VUT-regelingen per 1 januari 2006 beëindigen. De bouw staat voor de lastige keuze: zich neerleggen bij het kabinetsbeleid of aanvullende voorzieningen treffen voor de eigen sector?

Het voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners over de fiscale behandeling van het prepensioen is vastgelopen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfstak bouw. Door verbeterde arbeidsomstandigheden op de bouwplaats kunnen vraagtekens worden gezet bij de stelling van bouwvakbonden dat bouwmedewerkers na hun 60e het werk niet meer goed kunnen volhouden. Toch zijn de gevolgen van het voorgenomen kabinetsbeleid fors. Het AVBB buigt zich momenteel over de vraag hoe groot de pijn is van elk van de mogelijke keuzes.

In de bouwnijverheid zet de vergrijzing toe. De gemiddelde leeftijd van bouwplaatspersoneel is opgelopen tot gemiddeld 39,5 jaar. Verder is er een toename van het aantal 55-plussers dat nog werkt naar 13% in 2003.
Veel bouwwerknemers hebben gespaard voor vroegpensioen. Het kabinet zet op de verdere opbouw ervan echter een fiscale prijs. In de bouw zijn in het verleden door afspraken bij de omzetting van VUT naar vroegpensioen kosten naar voren gehaald. Door een deel van de premie hiervoor in te zetten tot na 2020 worden de kosten uitgesmeerd. Zijn de premies na 2006 niet meer aftrekbaar, dan komt er een flinke rekening te liggen bij de bedrijfstak. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid brengt momenteel de kosten van iedere mogelijke keuze in kaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB