Veiligheidseisen mechanische parkeerinrichtingen

Delft – Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van mechanische parkeerinrichtingen om in een beperkte ruimte meer auto’s te kunnen parkeren dan op traditionele wijze. Met deze inrichtingen worden voertuigen, na het verlaten door de inzittenden, naar de stallingplaatsen vervoerd op horizontaal of verticaal bewegende dragers. Deze inrichtingen moeten voldoen aan de machinerichtlijn. Hiervoor heeft CEN een norm opgesteld.

De norm is getiteld NEN-EN 14010 ‘Veiligheid van machines – Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen – Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, fabricage, opstelling en inbedrijfstelling’ gepubliceerd. Hij is opgesteld om een nadere uitwerking te geven van de fundamentele eisen van de Machinerichtlijn. Daarnaast geeft de norm eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Technische maatregelen
De norm geeft een lijst met gevaren die relevant zijn voor deze machines. Om de risico’s bij het gebruik of het onderhoud van vast opgestelde systemen te minimaliseren, moeten technische maatregelen worden genomen. De norm behandelt zowel automatische als niet-automatische parkeersystemen. Deze norm behandelt geen ontwerpaspecten van het gebouw.

Naast eisen voor elektrische en hydraulische apparatuur, veiligheidsinrichtingen en elementen voor een eventuele hijs/hefbeweging, geeft de norm ook eisen voor de informatie die de fabrikant moet leveren voor de installatie, het gebruik, het onderhoud, en de eventuele opleiding van het personeel.
De norm is gesteld in de Engelse taal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

Veiligheidseisen mechanische parkeerinrichtingen | Infrasite

Veiligheidseisen mechanische parkeerinrichtingen

Delft – Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van mechanische parkeerinrichtingen om in een beperkte ruimte meer auto’s te kunnen parkeren dan op traditionele wijze. Met deze inrichtingen worden voertuigen, na het verlaten door de inzittenden, naar de stallingplaatsen vervoerd op horizontaal of verticaal bewegende dragers. Deze inrichtingen moeten voldoen aan de machinerichtlijn. Hiervoor heeft CEN een norm opgesteld.

De norm is getiteld NEN-EN 14010 ‘Veiligheid van machines – Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen – Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, fabricage, opstelling en inbedrijfstelling’ gepubliceerd. Hij is opgesteld om een nadere uitwerking te geven van de fundamentele eisen van de Machinerichtlijn. Daarnaast geeft de norm eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Technische maatregelen
De norm geeft een lijst met gevaren die relevant zijn voor deze machines. Om de risico’s bij het gebruik of het onderhoud van vast opgestelde systemen te minimaliseren, moeten technische maatregelen worden genomen. De norm behandelt zowel automatische als niet-automatische parkeersystemen. Deze norm behandelt geen ontwerpaspecten van het gebouw.

Naast eisen voor elektrische en hydraulische apparatuur, veiligheidsinrichtingen en elementen voor een eventuele hijs/hefbeweging, geeft de norm ook eisen voor de informatie die de fabrikant moet leveren voor de installatie, het gebruik, het onderhoud, en de eventuele opleiding van het personeel.
De norm is gesteld in de Engelse taal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN