STOWA: Kunstmatige bevochtiging dijken hoopgevend

Utrecht – De voorlopige resultaten van een proef met kunstmatige bevochtiging van veendijken zijn hoopgevend. Dit stelt STOWA, het kennisinstituut van de waterschappen, in een brief aan de Unie van Waterschappen. De proef komt erop neer dat een chemisch, maar biologisch afbreekbaar middel via beregening in en op de veendijken wordt aangebracht. Dit middel – een surfactant – houdt het vocht vast en bevordert vochtopname. Het vochtig houden van veendijken zou een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van lekken of afschuiven van de dijken als gevolg van droogte.

Het middel wordt al enige jaren met succes toegepast in de Verenigde Staten op sportvelden en golfbanen. Nu wordt gedurende de periode van een jaar bekeken of dit ook bij veendijken het geval is. In 2003 vonden na een lange periode van droogte dijkafschuivingen plaats bij Wilnis en Rotterdam. Als gevolg daarvan is op initiatief van de waterschappen een intensief onderzoeksprogramma gestart naar oorzaken en mogelijkheden ter voorkoming van dergelijke incidenten. Eén van de mogelijke preventieve maatregelen is het bevochtigen en injecteren van veendijken met een chemische, maar biologische afbreekbare stof die de eigenschappen heeft dat het vocht vasthoudt en vochtopname bevordert.

STOWA, opdrachtgever en begeleider van het onderzoek, heeft de waterschappen deze week in een brief laten weten dat de resultaten hoopgevend zijn. De beoogde effecten lijken ook daadwerkelijk op te treden en er lijkt verschil te zijn tussen de behandelde en niet behandelde delen van de veendijk waar het experiment plaats vindt. ‘Als waterschappen me zouden vragen of ze dit middel kunnen toepassen, zou ik op dit moment positief adviseren’, aldus Henk van Hemert van STOWA. Het middel moet overigens niet worden gezien als de ultieme oplossing voor de problematiek van droogte bij veendijken.

De STOWA wijst erop dat het gebruik maken van een surfactant één maatregel is in een reeks van denkbare maatregelen. De definitieve resultaten van de proef worden in februari 2005 verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht STOWA