Inspraak Herziening Richtlijnen Bewegwijzering

Den Haag – Tot en met 5 juli 2004 ligt de Herziening Richtlijnen Bewegwijzering ter inzage. De herziening doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan is inspraak op de inhoud van de herziening mogelijk.

De Herziening Richtlijnen
Bewegwijzering bevat informatie over de bewegwijzering op alle wegen (stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) die in beheer zijn van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het doel van de bewegwijzering is het met de grootst mogelijke zekerheid en veiligheid geleiden van de weggebruiker naar de bestemming waarheen hij op weg is. Hierbij is uniformiteit in de bewegwijzeringssystematiek erg belangrijk. Dit betekent dat het aanduidingenbeleid voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op elkaar afgestemd moet zijn.

Het aanduidingenbeleid is ten opzichte van de huidige Richtlijnen Bewegwijzering op een aantal punten aangepast. Met name zijn criteria om vanaf snelwegen te verwijzen naar toeristische en zakelijke objecten en horecavoorzieningen aangescherpt.

U kunt de documenten ook downloaden via
www.inspraakvenw.nl
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak Herziening Richtlijnen Bewegwijzering | Infrasite

Inspraak Herziening Richtlijnen Bewegwijzering

Den Haag – Tot en met 5 juli 2004 ligt de Herziening Richtlijnen Bewegwijzering ter inzage. De herziening doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan is inspraak op de inhoud van de herziening mogelijk.

De Herziening Richtlijnen
Bewegwijzering bevat informatie over de bewegwijzering op alle wegen (stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) die in beheer zijn van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het doel van de bewegwijzering is het met de grootst mogelijke zekerheid en veiligheid geleiden van de weggebruiker naar de bestemming waarheen hij op weg is. Hierbij is uniformiteit in de bewegwijzeringssystematiek erg belangrijk. Dit betekent dat het aanduidingenbeleid voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op elkaar afgestemd moet zijn.

Het aanduidingenbeleid is ten opzichte van de huidige Richtlijnen Bewegwijzering op een aantal punten aangepast. Met name zijn criteria om vanaf snelwegen te verwijzen naar toeristische en zakelijke objecten en horecavoorzieningen aangescherpt.

U kunt de documenten ook downloaden via
www.inspraakvenw.nl
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat