Akkoord over spooremplacement Venlo

Den Haag – De gemeente Venlo en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn het eens geworden over de toekomst van het plaatselijke spooremplacement. Vanaf 2007 blijven de handelingen op het spooremplacement binnen de veiligheidsnormen. Bovendien investeren VenW en VROM in de ontwikkeling van het stedelijk gebied van Venlo op en rond het emplacement.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Karla Peijs dat ProRail, in overleg met VenW, VROM en de spoorvervoerders, een vergunningaanvraag voor het spooremplacement Venlo heeft opgesteld. Daarmee blijven de handelingen op het emplacement vanaf 2007 binnen de veiligheidsnormen. ProRail heeft de aanvraag eind mei ingediend bij de gemeente Venlo. De spoorvervoerders, verenigd in de Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG) hebben B&W van Venlo schriftelijk laten weten dat zij instemmen met de vergunningaanvraag. De gemeente Venlo heeft toegezegd de aanvraag snel te behandelen.

Minister Peijs ondersteunt de vergunningaanvraag van ProRail volledig en zal alles doen om de realisatie van de nagestreefde externe veiligheidssituatie zeker te stellen. Bovendien gaan VenW en VROM investeren in de ontwikkeling van het stedelijk gebied van Venlo op en rond het emplacement. Daarbij wordt ook gekeken naar hergebruik van delen van het emplacement die de komende jaren vrijkomen door het afnemende gebruik. Venlo zal hiervoor plannen ontwikkelen.

In juli 2007 zullen de bewindslieden van VenW en VROM samen met B&W van Venlo de externe veiligheidssituatie rond het rangeeremplacement evalueren. Als daaruit blijkt dat de in de vergunning opgenomen normen niet zijn gehaald, zal de minister van VenW de Tweede Kamer een voorstel doen voor een zo spoedig mogelijke uitplaatsing van het emplacement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat