NS-ers leveren beste prestaties in vijf jaar

Utrecht – In de afgelopen vier weken heeft NS de beste prestaties geleverd van de afgelopen vijf jaar. Op veel dagen reed ongeveer 90% van de treinen op tijd. Dat is goed nieuws voor de treinreizigers. De inspanningen en investeringen van NS in de kwaliteit van de dienstverlening hebben effect.

Het gemiddeld aantal treinen dat gedurende 12 maanden op tijd rijdt, is gestegen naar 84,4 % en het aantal uitgevallen treinen daalde. Op alle hoofddoelstellingen wordt vooruitgang geboekt en ook de klantwaardering is gestegen.

Aad Veenman, president-directeur NS: “Ik ben er trots op dat we met alle NS-ers in staat zijn geweest de kwaliteit van onze dienstverlening zo te verbeteren. Die kwaliteit zal de komende tijd stap voor stap nog verder toenemen. Daar blijven ook al onze inspanningen op gericht.”

De verbetering van de dienstverlening is het resultaat van een aantal factoren:
· Gerichte aandacht en maatregelen door NS-medewerkers op specifieke treintrajecten. Hierdoor reizen meer klanten op tijd.
· Uitbreiding en vernieuwing van het treinenpark en daling van het ziekteverzuim. Hierdoor kan NS flexibeler treinen en treinpersoneel inzetten, met name bij onregelmatigheden.

Met de behaalde prestaties voldoet NS aan de voorwaarden die met de consumentenorganisaties zijn overeengekomen om de helft van de eerder uitgestelde tariefverhoging alsnog te kunnen doorvoeren. Momenteel is NS in overleg met deze organisaties en het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de verdere uitvoering van deze overeenkomst.

NS hanteert vijf hoofddoelstellingen: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren, en zorgen voor schone treinen en stations. Uit onafhankelijk klantonderzoek, waarvan NS de resultaten publiceert, blijkt kwartaal op kwartaal de stapsgewijze stijging in kwaliteit en klantwaardering. Zo reed in het eerste kwartaal van 2004 85,3% van de treinen op tijd (< 3 min.). Volgens de internationaal gehanteerde punctualiteitnormen reed 91,9% op tijd (<5 min.). Het percentage klanten dat de dienstverlening van NS beoordeelt met een rapportcijfer van zeven of hoger is 62%. Alle verbeterprogramma’s blijven van kracht om verdere stijging van de prestaties te ondersteunen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen

NS-ers leveren beste prestaties in vijf jaar | Infrasite

NS-ers leveren beste prestaties in vijf jaar

Utrecht – In de afgelopen vier weken heeft NS de beste prestaties geleverd van de afgelopen vijf jaar. Op veel dagen reed ongeveer 90% van de treinen op tijd. Dat is goed nieuws voor de treinreizigers. De inspanningen en investeringen van NS in de kwaliteit van de dienstverlening hebben effect.

Het gemiddeld aantal treinen dat gedurende 12 maanden op tijd rijdt, is gestegen naar 84,4 % en het aantal uitgevallen treinen daalde. Op alle hoofddoelstellingen wordt vooruitgang geboekt en ook de klantwaardering is gestegen.

Aad Veenman, president-directeur NS: “Ik ben er trots op dat we met alle NS-ers in staat zijn geweest de kwaliteit van onze dienstverlening zo te verbeteren. Die kwaliteit zal de komende tijd stap voor stap nog verder toenemen. Daar blijven ook al onze inspanningen op gericht.”

De verbetering van de dienstverlening is het resultaat van een aantal factoren:
· Gerichte aandacht en maatregelen door NS-medewerkers op specifieke treintrajecten. Hierdoor reizen meer klanten op tijd.
· Uitbreiding en vernieuwing van het treinenpark en daling van het ziekteverzuim. Hierdoor kan NS flexibeler treinen en treinpersoneel inzetten, met name bij onregelmatigheden.

Met de behaalde prestaties voldoet NS aan de voorwaarden die met de consumentenorganisaties zijn overeengekomen om de helft van de eerder uitgestelde tariefverhoging alsnog te kunnen doorvoeren. Momenteel is NS in overleg met deze organisaties en het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de verdere uitvoering van deze overeenkomst.

NS hanteert vijf hoofddoelstellingen: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit creëren, en zorgen voor schone treinen en stations. Uit onafhankelijk klantonderzoek, waarvan NS de resultaten publiceert, blijkt kwartaal op kwartaal de stapsgewijze stijging in kwaliteit en klantwaardering. Zo reed in het eerste kwartaal van 2004 85,3% van de treinen op tijd (< 3 min.). Volgens de internationaal gehanteerde punctualiteitnormen reed 91,9% op tijd (<5 min.). Het percentage klanten dat de dienstverlening van NS beoordeelt met een rapportcijfer van zeven of hoger is 62%. Alle verbeterprogramma’s blijven van kracht om verdere stijging van de prestaties te ondersteunen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen