Start IJburg tweede fase

Amsterdam – De bouw van de tweede fase van IJburg kan in de loop van 2004 van start gaan. Het college van B&W heeft hiervoor de weg vrijgemaakt door te besluiten het Stedenbouwkundig Plan voor het Centrumeiland en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Middeneiland voor te leggen aan de gemeenteraad.

Centrumeiland
Het Centrumeiland, het uiteindelijke centrum van IJburg, is eerst enkele jaren beschikbaar voor tijdelijke voorzieningen. De hoofdinfrastructuur en de haven van het eiland worden zo snel mogelijk aangelegd. Aangezien voor de meeste voorzieningen op het Centrumeiland (zoals winkels, bibliotheek, zorgcentrum, zwembad) de komende jaren nog onvoldoende draagvlak is om die rendabel te exploiteren, wordt eerst het Middeneiland bebouwd en daarna het Centrumeiland. Woningbouw op het Middeneiland levert draagvlak voor de ontwikkeling van het Centrumeiland.

Als volgens plan in 2005 wordt gestart met landmaken, dan kan het Centrumeiland vanaf 2007 in gebruik worden genomen.

Middeneiland
Op het Middeneiland komen 4000 woningen waarvan 80% laagbouw met tuinen, waar veel vraag naar is. Het woningaanbod bestaat uit 34% sociale huur, 42% middensegment huur/koop en 24% vrije sector huur/koop. In het plan zijn drie waterlopen opgenomen en een (sport)park dat aan de oostkant van het eiland overgaat in een natuurontwikkelingsproject. Het land gaat daar geleidelijk over in ondiep water, waardoor een leef- en broedmilieu voor vogels zal ontstaan. De IJtram verbindt het eiland met de binnenstad.

In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in de vorm van ontwikkelingsscenario’s rekening gehouden met veranderingen op de woningmarkt. Het aantal woningen kan gevarieerd worden. Het basisprogramma gaat uit van 4000 woningen, maar er kunnen maximaal 300 woningen minder en maximaal 1000 woningen extra worden gebouwd.

Het Middeneiland wordt in twee fasen aangelegd. In eerste instantie wordt er landgemaakt voor de westelijke helft van het eiland. Naar verwachting volgt de oostelijke helft twee jaar later. Vóór 2010 moeten circa 2000 woningen op het Middeneiland worden gebouwd.

Als in 2005 met landmaken wordt gestart, dan kan het Middeneiland vanaf 2007 worden bebouwd.

De plannen voor het Centrumeiland en het Middeneiland worden op 23 juni 2004 in de raadscommissie en op 7/8 juli in de gemeenteraad besproken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Start IJburg tweede fase | Infrasite

Start IJburg tweede fase

Amsterdam – De bouw van de tweede fase van IJburg kan in de loop van 2004 van start gaan. Het college van B&W heeft hiervoor de weg vrijgemaakt door te besluiten het Stedenbouwkundig Plan voor het Centrumeiland en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Middeneiland voor te leggen aan de gemeenteraad.

Centrumeiland
Het Centrumeiland, het uiteindelijke centrum van IJburg, is eerst enkele jaren beschikbaar voor tijdelijke voorzieningen. De hoofdinfrastructuur en de haven van het eiland worden zo snel mogelijk aangelegd. Aangezien voor de meeste voorzieningen op het Centrumeiland (zoals winkels, bibliotheek, zorgcentrum, zwembad) de komende jaren nog onvoldoende draagvlak is om die rendabel te exploiteren, wordt eerst het Middeneiland bebouwd en daarna het Centrumeiland. Woningbouw op het Middeneiland levert draagvlak voor de ontwikkeling van het Centrumeiland.

Als volgens plan in 2005 wordt gestart met landmaken, dan kan het Centrumeiland vanaf 2007 in gebruik worden genomen.

Middeneiland
Op het Middeneiland komen 4000 woningen waarvan 80% laagbouw met tuinen, waar veel vraag naar is. Het woningaanbod bestaat uit 34% sociale huur, 42% middensegment huur/koop en 24% vrije sector huur/koop. In het plan zijn drie waterlopen opgenomen en een (sport)park dat aan de oostkant van het eiland overgaat in een natuurontwikkelingsproject. Het land gaat daar geleidelijk over in ondiep water, waardoor een leef- en broedmilieu voor vogels zal ontstaan. De IJtram verbindt het eiland met de binnenstad.

In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in de vorm van ontwikkelingsscenario’s rekening gehouden met veranderingen op de woningmarkt. Het aantal woningen kan gevarieerd worden. Het basisprogramma gaat uit van 4000 woningen, maar er kunnen maximaal 300 woningen minder en maximaal 1000 woningen extra worden gebouwd.

Het Middeneiland wordt in twee fasen aangelegd. In eerste instantie wordt er landgemaakt voor de westelijke helft van het eiland. Naar verwachting volgt de oostelijke helft twee jaar later. Vóór 2010 moeten circa 2000 woningen op het Middeneiland worden gebouwd.

Als in 2005 met landmaken wordt gestart, dan kan het Middeneiland vanaf 2007 worden bebouwd.

De plannen voor het Centrumeiland en het Middeneiland worden op 23 juni 2004 in de raadscommissie en op 7/8 juli in de gemeenteraad besproken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam