Inspraak OWAB en MER Plusstrook A12 Woerden-Gouda

Den Haag – Van 4 juni tot en met 15 juli 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit plusstrook A12 Woerden – Gouda, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Op grond daarvan IS tot en met 15 juli 2004 inspraak mogelijk op de inhoud van bovengenoemde besluiten en het MER.

Op de A12 tussen Utrecht en Den Haag treden vrijwel dagelijks files op: in de ochtend vooral tussen Gouda en het knooppunt Gouwe; in de avond bij de rijbaanversmalling bij Woerden. Dit vormt de directe aanleiding om op het wegvak Woerden – knooppunt Gouwe op denoordelijke rijbaan van km. 45,0 tot km. 27,0 een plusstrook te realiseren. Een plusstrook is een extra rijstrook aan de linkerkant van de rijbaan die in drukke uren (met name in de spits) wordt geopend. In het kader van het project wordt in de middenberm extra wegverharding aangebracht, worden geluidsschermen geplaatst en faunapassages gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak OWAB en MER Plusstrook A12 Woerden-Gouda | Infrasite

Inspraak OWAB en MER Plusstrook A12 Woerden-Gouda

Den Haag – Van 4 juni tot en met 15 juli 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit plusstrook A12 Woerden – Gouda, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Op grond daarvan IS tot en met 15 juli 2004 inspraak mogelijk op de inhoud van bovengenoemde besluiten en het MER.

Op de A12 tussen Utrecht en Den Haag treden vrijwel dagelijks files op: in de ochtend vooral tussen Gouda en het knooppunt Gouwe; in de avond bij de rijbaanversmalling bij Woerden. Dit vormt de directe aanleiding om op het wegvak Woerden – knooppunt Gouwe op denoordelijke rijbaan van km. 45,0 tot km. 27,0 een plusstrook te realiseren. Een plusstrook is een extra rijstrook aan de linkerkant van de rijbaan die in drukke uren (met name in de spits) wordt geopend. In het kader van het project wordt in de middenberm extra wegverharding aangebracht, worden geluidsschermen geplaatst en faunapassages gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat