Afsluiting Velsertunnel voor verkeer

Den Haag – Maandag 7 juni 2004 van 22.00 uur tot 24.00 uur is de Velsertunnel in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. In deze periode worden kleine technische storingen verholpen, die het gevolg zijn van de grote technische storing van de tunnel op zaterdag 22 mei jongstleden. Toen was de Velsertunnel de hele dag afgesloten. De kleine storingen hebben momenteel geen invloed voor het verkeer maar wel op langere termijn. Rijkswaterstaat neemt geen risico en verhelpt nu de storingen.

Vanaf 20.00 uur is de opbouw van de afzettingen en de omleidingen. Het verkeer zal dan gefaseerd met de afsluiting Velsertunnel en omleidingen te maken krijgen. DRIPs, dynamische route-informatie panelen, gele borden en tekstwagens geven de omleidingen aan. Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Hulpverlenende instanties en Openbaar Vervoer zullen onder begeleiding van Rijkswaterstaat door de afzettingen mogen rijden.

Omleidingen
Verkeer Noord-Zuid
· Het verkeer komende uit Alkmaar met bestemming IJmuiden moet via de A9 doorrijden en bij Rottepolderplein keren. Vervolgens kan het verkeer via afrit IJmuiden zijn weg vervolgen. Het verkeer dat toch doorrijdt via de A22 wordt bij de afrit Beverwijk door een omleidingsroute voor de richting IJmuiden terugverwezen naar de Noorderweg/A9.
· Het lokale verkeer Velsen-Noord/Beverwijk richting Haarlem/IJmuiden wordt verwezen naar de Noorderweg/A9.
· Het lokale verkeer Velsen-Noord/Beverwijk hebben de mogelijkheid hun weg via de pont of sluisroute te vervolgen. Over de sluizen van IJmuiden mogen geen bussen rijden.

Verkeer Zuid-Noord
· Het lokale verkeer vanuit Amsterdam, Haarlem en Velsen met bestemming Beverwijk/Alkmaar wordt omgeleid naar de dienstweg van de Wijkertunnel. Daar kan het verkeer invoegen op de A9 en hun weg vervolgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat