Sneller langs wegwerkzaamheden

Den Haag – Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, gaat nieuwe maximumsnelheden invoeren bij wegwerkzaamheden. Vanaf deze zomer mogen automobilisten maximaal 90 kilometer per uur rijden, waar de inrichting van de weg dat toelaat. Nu is 70 kilometer per uur nog de standaard limiet.

Ook is het mogelijk dat per rijstrook verschillende snelheden gaan gelden. Dit betekent dat op plaatsen waar wegwerkers achter bakens of kegels aan het werk zijn en op rijstroken die pal naast de werkzaamheden liggen, maximaal 70 kilometer per uur mag worden gereden. Op rijstroken die verder van de werkzaamheden af liggen, mogen weggebruikers 90 kilometer per uur rijden. Bovendien kan bij afwezigheid van wegwerkers de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur omhoog naar 90. Dat laatste geldt ook op plaatsen waar werklieden worden afgeschermd door betonnen barrières.

Bij de nieuwe limieten blijft natuurlijk de veiligheid voor de weggebruikers centraal staan, maar wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de wensen van de weggebruiker. Uit de Filemonitor 2003 van Rijkswaterstaat, een onderzoek onder weggebruikers, en uit reacties die binnenkomen via de RWS-informatielijn (0800-8002) blijkt dat weggebruikers zich soms ergeren aan de lage maximumsnelheden bij wegwerkzaamheden. Dit is vooral op plaatsen waar de weginrichting een hogere snelheid toelaat en waar wegwerkers op dat moment niet aan het werk zijn. Op sommige plaatsen werden de nieuwe snelheidsregels al toegepast, maar vanaf de komende maanden gebeurt dat in heel Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Sneller langs wegwerkzaamheden | Infrasite

Sneller langs wegwerkzaamheden

Den Haag – Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, gaat nieuwe maximumsnelheden invoeren bij wegwerkzaamheden. Vanaf deze zomer mogen automobilisten maximaal 90 kilometer per uur rijden, waar de inrichting van de weg dat toelaat. Nu is 70 kilometer per uur nog de standaard limiet.

Ook is het mogelijk dat per rijstrook verschillende snelheden gaan gelden. Dit betekent dat op plaatsen waar wegwerkers achter bakens of kegels aan het werk zijn en op rijstroken die pal naast de werkzaamheden liggen, maximaal 70 kilometer per uur mag worden gereden. Op rijstroken die verder van de werkzaamheden af liggen, mogen weggebruikers 90 kilometer per uur rijden. Bovendien kan bij afwezigheid van wegwerkers de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur omhoog naar 90. Dat laatste geldt ook op plaatsen waar werklieden worden afgeschermd door betonnen barrières.

Bij de nieuwe limieten blijft natuurlijk de veiligheid voor de weggebruikers centraal staan, maar wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de wensen van de weggebruiker. Uit de Filemonitor 2003 van Rijkswaterstaat, een onderzoek onder weggebruikers, en uit reacties die binnenkomen via de RWS-informatielijn (0800-8002) blijkt dat weggebruikers zich soms ergeren aan de lage maximumsnelheden bij wegwerkzaamheden. Dit is vooral op plaatsen waar de weginrichting een hogere snelheid toelaat en waar wegwerkers op dat moment niet aan het werk zijn. Op sommige plaatsen werden de nieuwe snelheidsregels al toegepast, maar vanaf de komende maanden gebeurt dat in heel Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat