Rijk akkoord met plan voor stationsgebied Utrecht

Den Haag – Het rijk heeft het vernieuwingsplan voor het stationsgebied Utrecht op hoofdlijnen goedgekeurd. Voor de uitvoering van het project heeft het kabinet bijna 300 miljoen euro gereserveerd.

Het Utrechtse stationsgebied wordt in de toekomst het grootste vervoersknooppunt van Nederland met nieuwe woningen, kantoren, winkels, een theater en veel groen. Het ministerie van VROM reserveert 54,5 miljoen euro voor de ruimtelijke kwaliteit, het ministerie van Verkeer en Waterstaat 242 miljoen euro voor aanpassingen aan het spoor en de nieuwe OV-terminal. De bouw van de terminal en de uitvoering van het grootste deel van het masterplan zijn gepland in de periode 2005-2010. Voor het volledige project is vijftien tot twintig jaar nodig.

Op enkele onderdelen moet de gemeente Utrecht aanvullende informatie geven in de uitwerking van het plan. De hoogte van de financiële bijdrage wordt definitief vastgesteld bij het maken van de uitvoeringsafspraken tussen de gemeenten Utrecht en het rijk. Dit gebeurt naar verwachting medio 2004, waarna de bouw kan beginnen.

Sleutelprojecten
Het stationsgebied van Utrecht is een van de zes nieuwe sleutelprojecten die het rijk sinds 1997 ondersteunt. Dit zijn nationale stedenbouwkundige projecten op en rond de stations van de hogesnelheidslijn (HSL). Naast Utrecht gaat het om Amsterdam Zuid/WTC, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Breda en Arnhem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken