Statencommissie in debat over Bereikbaarheid Hilversum

Haarlem – Op de agenda van de vervolgvergadering van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van donderdagavond 3 juni 2004 staat o.m. de bereikbaarheid van het Mediapark Hilversum. De commissie zal debatteren over het voorgestelde pakket maatregelen van GS. Dit voorstel is gebaseerd op het mediationrapport van Hans Hillen en de onderzoeksrapportages van Goudappel Coffeng (opdracht provincie) en de bureaus WST en Must (opdracht gemeente Hilversum).

In de rapportages zijn vier oplossingsvarianten voor de weginfrastuctuur uitgewerkt en met elkaar vergeleken. In twee varianten, n.l. de Bussum-Zuidvariant en de Hans Hillenvariant, wordt de ‘weg over of onder de hei’ genoemd als bijdrage aan de oplossing van de problematiek. Het element ‘weg over of onder de hei’ is in Hilversum al jaren een heikel punt in de discussie. Van de voorstellen van GS maken de twee genoemde varianten met daarin de weg over/onder de hei om verkeerskundige redenen en uit oogpunt van natuur- en landschapsbehoud, geen deel uit. 14 juni nemen provinciale staten over het voorstel een besluit. Uiterlijk 15 juni moet dit besluit bij de minister van Verkeer en Watertstaat zijn omdat anders haar toegezegde bijdrage van 50 miljoen euro vervalt.

Naast de Mediaparkproblematiek staan nog een tweetal presentaties en enige vervoersonderwerpen op de agenda van de commissie.
De agenda luidt als volgt:
· Presentatie stand van zaken Bereikbaarheid kust Zandvoort-Bloemendaal
· Presentatie stand van zaken provinciale weg N201 (Heemstede-Hilversum)
· Onderzoeksrapport CBE over aanbesteding concessies openbaar vervoer Noord-Holland Noord
· Dilemmanotitie aanbestedingen openbaar vervoer
· Meerjarenexploitatiebudget openbaar vervoer
· Brief GS over Regionet en de ontwikkeling van de Zuidtangent

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Statencommissie in debat over Bereikbaarheid Hilversum | Infrasite

Statencommissie in debat over Bereikbaarheid Hilversum

Haarlem – Op de agenda van de vervolgvergadering van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van donderdagavond 3 juni 2004 staat o.m. de bereikbaarheid van het Mediapark Hilversum. De commissie zal debatteren over het voorgestelde pakket maatregelen van GS. Dit voorstel is gebaseerd op het mediationrapport van Hans Hillen en de onderzoeksrapportages van Goudappel Coffeng (opdracht provincie) en de bureaus WST en Must (opdracht gemeente Hilversum).

In de rapportages zijn vier oplossingsvarianten voor de weginfrastuctuur uitgewerkt en met elkaar vergeleken. In twee varianten, n.l. de Bussum-Zuidvariant en de Hans Hillenvariant, wordt de ‘weg over of onder de hei’ genoemd als bijdrage aan de oplossing van de problematiek. Het element ‘weg over of onder de hei’ is in Hilversum al jaren een heikel punt in de discussie. Van de voorstellen van GS maken de twee genoemde varianten met daarin de weg over/onder de hei om verkeerskundige redenen en uit oogpunt van natuur- en landschapsbehoud, geen deel uit. 14 juni nemen provinciale staten over het voorstel een besluit. Uiterlijk 15 juni moet dit besluit bij de minister van Verkeer en Watertstaat zijn omdat anders haar toegezegde bijdrage van 50 miljoen euro vervalt.

Naast de Mediaparkproblematiek staan nog een tweetal presentaties en enige vervoersonderwerpen op de agenda van de commissie.
De agenda luidt als volgt:
· Presentatie stand van zaken Bereikbaarheid kust Zandvoort-Bloemendaal
· Presentatie stand van zaken provinciale weg N201 (Heemstede-Hilversum)
· Onderzoeksrapport CBE over aanbesteding concessies openbaar vervoer Noord-Holland Noord
· Dilemmanotitie aanbestedingen openbaar vervoer
· Meerjarenexploitatiebudget openbaar vervoer
· Brief GS over Regionet en de ontwikkeling van de Zuidtangent

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland