Provincie draagt 30 mln bij aan vervanging sluizen

‘s-Hertogenbosch – Om de omleiding van de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch te bespoedigen en de verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg veilig te stellen, zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bereid om 30 miljoen euro bij te dragen aan de vervanging van Brabantse sluizen. Dit blijkt uit een brief die vandaag aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat is overhandigd tijdens een werkbezoek aan de Brabantse kanalen.

In de brief wordt verzocht om het nu nog overwegend financiële voorstel over te nemen in de Nota Mobiliteit en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2005. Voorwaarde is dat het Rijk de begroting voor de vervanging van de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart completeert. Tegelijkertijd zal uiterlijk 1 augustus een duurzame Visie Brabantse Vaarwegen 2050 bij de minister voorliggen. Hierin staat verwoord welke positieve effecten het opwaarderen van de Brabantse vaarwegen heeft voor economie en bereikbaarheid. Daarnaast wordt door de gehele regio een keuze gemaakt in fasering en samenhang van de investeringen. Tegelijkertijd worden daarin de plannen voor zowel Tilburg als ’s-Hertogenbosch geconcretiseerd.

De capaciteit en de kwaliteit van de Brabantse kanalen houdt al jaren te wensen over. Er vinden nauwelijks onderhoud en investeringen plaats op de voor Brabant belangrijke vaarwegen Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Doordat het economisch minder goed gaat zijn op dit moment bij het Rijk de financiële mogelijkheden om te investeren beperkt. Deze beperking mag geen reden zijn tot economische stilstand in Brabant. De beperkte investeringen die gedaan kunnen worden moeten zorgvuldig worden afgewogen. Het college van GS van Noord-Brabant voelt zich daarom mede verantwoordelijk om in overleg met het betrokken gemeenten en bedrijfsleven aan te geven waar de prioriteiten liggen en samen met het Rijk en bedrijfsleven te investeren in de Brabantse vaarwegen.
Hierbij geven Gedeputeerde Staten aan de omleiding Zuid-Willemsvaart in samenhang te zien met het vervangen van de sluizen 4, 5 en 6. Dat is ook de reden dat GS de kosten van één sluis tot hun rekening willen nemen. Daarnaast heeft de omleiding de hoogste, economische prioriteit in Brabant. Van ’s-Hertogenbosch wordt verwacht dat zij samen met Rijkswaterstaat voor 1 augustus haar plannen compleet heeft.

Gezien de potenties van het Wilhelminakanaal in Tilburg en het gegeven dat op korte termijn met de verbreding begonnen kan worden, wil de provincie niet tornen aan de gereserveerde 51 miljoen euro bij het Rijk. Wel is aan Tilburg gevraagd met een nadere uitwerking te komen qua fasering en versobering van de oorspronkelijke plannen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant