Inspraak Startnotitie A2-passage Maastricht

Den Haag РGedurende de periode 1 juni tot en met 28 juni 2004 ligt de Startnotitie A2-passage Maastricht ter inzage. Voor dit project is de procedure van de Trac̩wet van toepassing. Op grond van deze wet is tot en met 28 juni 2004 inspraak op de inhoud van
de Startnotitie mogelijk.

Rond de A2-passage door Maastricht en in de kernen Amby, Bunde, Rothem en Meerssen is een meervoudige problematiek ten aanzien van de doorstroming op de A2 en de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving ontstaan. Het rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen hebben een bestuursovereenkomst gesloten en een gezamenlijke projectorganisatie opgericht om voor het A2-project één totaalaanpak te bieden. Het A2-project bestaat uit meerdere onderdelen, te weten rijksinfrastructuur, gemeentelijke infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Het A2-project heeft tot doel de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving van Maastricht en directe omgeving te verbeteren.

De Startnotitie is de aankondiging van Rijkswaterstaat directie Limburg van het voornemen de huidige Rijksweg 2 door Maastricht om te bouwen tot autosnelweg. Dit voornemen is een onderdeel van het integrale A2-project Maastricht. De doelstelling van dit projectonderdeel is het garanderen van de doorstroming op de A2 door Maastricht, het verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving rondom de A2-passage.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat