Inspraak Ontwerp-tracébesluit Tweede Coentunnel

Den Haag РTot en met 22 juli 2004 ligt het Ontwerp-trac̩besluit Tweede Coentunnel ter inzage. Het project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet. Op grond daarvan is in deze periode inspraak op het Ontwerp-trac̩besluit mogelijk.

De Coentunnel is een landelijk bekend verkeersknelpunt. Bijna dagelijks wordt deze tunnel genoemd in de filemeldingen. Oorzaak van de files bij de Coentunnel is het toenemende autoverkeer op met name de A10-west en de A8.

Het Ontwerp-tracébesluit voorziet in de aanleg van een Tweede Coentunnel met drie rijstroken naar het noorden (richting Zaanstad) en twee wisselrijstroken. Wisselstroken zijn rijstroken die worden opengesteld in de richting waarin de spits het drukst is. De bestaande Coentunnel zal bestemd worden voor het verkeer naar het zuiden (richting Amsterdam). De tweede tunnel zal ten oosten van de bestaande Coentunnel aangelegd worden. De A8 zal plaatselijk verbreed worden tot 2×4 rijstroken en de A10-West zal verbreed worden naar 2×3 rijstroken en 2 wisselrijstroken tot aan de geplande aansluiting van de Westrandweg. Vervolgens zal de A10-West overgaan in 2×3 rijstroken tot de aansluiting S103 (richting Haarlem).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak Ontwerp-tracébesluit Tweede Coentunnel | Infrasite

Inspraak Ontwerp-tracébesluit Tweede Coentunnel

Den Haag РTot en met 22 juli 2004 ligt het Ontwerp-trac̩besluit Tweede Coentunnel ter inzage. Het project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet. Op grond daarvan is in deze periode inspraak op het Ontwerp-trac̩besluit mogelijk.

De Coentunnel is een landelijk bekend verkeersknelpunt. Bijna dagelijks wordt deze tunnel genoemd in de filemeldingen. Oorzaak van de files bij de Coentunnel is het toenemende autoverkeer op met name de A10-west en de A8.

Het Ontwerp-tracébesluit voorziet in de aanleg van een Tweede Coentunnel met drie rijstroken naar het noorden (richting Zaanstad) en twee wisselrijstroken. Wisselstroken zijn rijstroken die worden opengesteld in de richting waarin de spits het drukst is. De bestaande Coentunnel zal bestemd worden voor het verkeer naar het zuiden (richting Amsterdam). De tweede tunnel zal ten oosten van de bestaande Coentunnel aangelegd worden. De A8 zal plaatselijk verbreed worden tot 2×4 rijstroken en de A10-West zal verbreed worden naar 2×3 rijstroken en 2 wisselrijstroken tot aan de geplande aansluiting van de Westrandweg. Vervolgens zal de A10-West overgaan in 2×3 rijstroken tot de aansluiting S103 (richting Haarlem).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat