VenW en EU-voorzitterschap: ‘agenda voor de toekomstâ

Den Haag – Tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap van 1 juli tot en met 31 december 2004, zetten minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat zich met name in voor het op de Europese agenda plaatsen van nieuwe initiatieven. Er wordt een aantal informele ministersbijeenkomsten en conferenties georganiseerd, waar gewerkt wordt aan een ‘agenda voor de toekomst’. Nederland is als eerste land gedurende de hele voorzitterschapperiode voorzitter van een uitgebreide Europese Unie van 25 lidstaten. Oude grenzen verdwijnen en de buitengrenzen van de Unie schuiven op. Verkeer en Waterstaat richt zich gedurende deze periode daarom op de prioriteiten veiligheid, efficiënte mobiliteit, kennis en innovatie en goed nabuurschap, onder het motto “grensverleggend in verbindingen”.

Aan het begin van het voorzitterschap, op 9 en 10 juli, organiseert het ministerie een Informele Transportraad in Amsterdam, waarbij de 25 Europese transportministers aanwezig zullen zijn. Efficiënte mobiliteit in een uitgebreide EU staat centraal. Tijdens de vergadering praten de Europese transportministers over de toekomst van de Europese luchtvaart en de bevordering van de kustvaart (short sea shipping). In de luchtvaartsector is de Europese en internationale markt sterk in ontwikkeling. Belangrijk hierbij zijn de vorming van een ‘single sky’, een te sluiten luchtvaartakkoord tussen de EU en de VS, het toetreden van luchtvaartmaatschappijen van de nieuwe lidstaten tot de interne Europese markt, maar ook fusies en de opkomst van zogenaamde ‘low cost carriers’. Tijdens de vergadering proberen de ministers een voorzet te geven tot een gezamenlijk beleid voor de toekomstige Europese luchtvaart. Voor wat betreft de kustvaart hebben de ministers het doel te komen tot een vermindering van administratieve lasten (inclusief douane procedures) en het verhogen van de kwaliteit van short sea verbindingen.

Op het gebied van waterbeleid krijgt veiligheid de hoogste prioriteit. De laatste jaren hebben aangetoond dat extreem hoge waterstanden in de rivieren grote risico’s met zich meebrengen. Europese samenwerking binnen stroomgebieden om schade door overstromingen te voorkomen, vindt staatssecretaris Schultz van Haegen dan ook hoog nodig. De Europese Commissie komt met een voorstel tot een Europese aanpak voor hoogwaterbescherming. Deze aanpak zet staatssecretaris Schultz van Haegen tijdens de Informele Europese Milieuraad op 18 juli in Maastricht op de agenda.

Verder organiseert Verkeer en Waterstaat samen met het ministerie van Economische Zaken van 18-20 november een informele conferentie voor de ministers van de Vervoers-, Telecommunicatie- en Energieraad en de Europese Commissie, gewijd aan innovatie in infrastructuren. ‘Betrouwbaarheid’ in de drie sectoren – vervoer, telecommunicatie en energie – staat hierbij centraal. 19 en 20 oktober staat een conferentie over energie en duurzame mobiliteit (‘Energy in Motion’) op het programma, gezamenlijk georganiseerd met de ministeries van EZ en VROM. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over alternatieve brandstoffen en nieuwe motoren voor een zuiniger en schoner autogebruik. Het resultaat moet gericht zijn op vermindering van de Europese energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit risicolanden, reductie van de CO2 emissies en de verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit.

Tijdens twee formele vergaderingen van Europese transportministers in oktober en december geeft minister Peijs extra aandacht aan besluitvorming over de invoering van ̩̩n Europees rijbewijs voor treinmachinisten, de invoering van het zogenaamde River Information Services Рeen elektronisch communicatiesysteem voor de binnenvaart Рen de beveiliging van haventerreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VenW en EU-voorzitterschap: ‘agenda voor de toekomstâ | Infrasite

VenW en EU-voorzitterschap: ‘agenda voor de toekomstâ

Den Haag – Tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap van 1 juli tot en met 31 december 2004, zetten minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat zich met name in voor het op de Europese agenda plaatsen van nieuwe initiatieven. Er wordt een aantal informele ministersbijeenkomsten en conferenties georganiseerd, waar gewerkt wordt aan een ‘agenda voor de toekomst’. Nederland is als eerste land gedurende de hele voorzitterschapperiode voorzitter van een uitgebreide Europese Unie van 25 lidstaten. Oude grenzen verdwijnen en de buitengrenzen van de Unie schuiven op. Verkeer en Waterstaat richt zich gedurende deze periode daarom op de prioriteiten veiligheid, efficiënte mobiliteit, kennis en innovatie en goed nabuurschap, onder het motto “grensverleggend in verbindingen”.

Aan het begin van het voorzitterschap, op 9 en 10 juli, organiseert het ministerie een Informele Transportraad in Amsterdam, waarbij de 25 Europese transportministers aanwezig zullen zijn. Efficiënte mobiliteit in een uitgebreide EU staat centraal. Tijdens de vergadering praten de Europese transportministers over de toekomst van de Europese luchtvaart en de bevordering van de kustvaart (short sea shipping). In de luchtvaartsector is de Europese en internationale markt sterk in ontwikkeling. Belangrijk hierbij zijn de vorming van een ‘single sky’, een te sluiten luchtvaartakkoord tussen de EU en de VS, het toetreden van luchtvaartmaatschappijen van de nieuwe lidstaten tot de interne Europese markt, maar ook fusies en de opkomst van zogenaamde ‘low cost carriers’. Tijdens de vergadering proberen de ministers een voorzet te geven tot een gezamenlijk beleid voor de toekomstige Europese luchtvaart. Voor wat betreft de kustvaart hebben de ministers het doel te komen tot een vermindering van administratieve lasten (inclusief douane procedures) en het verhogen van de kwaliteit van short sea verbindingen.

Op het gebied van waterbeleid krijgt veiligheid de hoogste prioriteit. De laatste jaren hebben aangetoond dat extreem hoge waterstanden in de rivieren grote risico’s met zich meebrengen. Europese samenwerking binnen stroomgebieden om schade door overstromingen te voorkomen, vindt staatssecretaris Schultz van Haegen dan ook hoog nodig. De Europese Commissie komt met een voorstel tot een Europese aanpak voor hoogwaterbescherming. Deze aanpak zet staatssecretaris Schultz van Haegen tijdens de Informele Europese Milieuraad op 18 juli in Maastricht op de agenda.

Verder organiseert Verkeer en Waterstaat samen met het ministerie van Economische Zaken van 18-20 november een informele conferentie voor de ministers van de Vervoers-, Telecommunicatie- en Energieraad en de Europese Commissie, gewijd aan innovatie in infrastructuren. ‘Betrouwbaarheid’ in de drie sectoren – vervoer, telecommunicatie en energie – staat hierbij centraal. 19 en 20 oktober staat een conferentie over energie en duurzame mobiliteit (‘Energy in Motion’) op het programma, gezamenlijk georganiseerd met de ministeries van EZ en VROM. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over alternatieve brandstoffen en nieuwe motoren voor een zuiniger en schoner autogebruik. Het resultaat moet gericht zijn op vermindering van de Europese energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit risicolanden, reductie van de CO2 emissies en de verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit.

Tijdens twee formele vergaderingen van Europese transportministers in oktober en december geeft minister Peijs extra aandacht aan besluitvorming over de invoering van ̩̩n Europees rijbewijs voor treinmachinisten, de invoering van het zogenaamde River Information Services Рeen elektronisch communicatiesysteem voor de binnenvaart Рen de beveiliging van haventerreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat