Nota Bereikbaarheid Binnenstad Amsterdam 2004-2009

Amsterdam – Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum heeft ingestemd met de Nota Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009. In deze nota zijn de beleidsvoornemens op het gebied van verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid, voor de periode 2004-2009 opgenomen. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. De bereikbaarheid van de binnenstad is inmiddels redelijk tot goed te noemen en het aantal verkeersslachtoffers flink gedaald. Als hoofdpunten van het nieuwe beleid wil het Dagelijks Bestuur 15 ondergrondse parkeergarages (mede) realiseren en de overgebleven gevaarlijke kruispunten versneld aanpakken.

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de compacte historische binnenstad momenteel in al haar facetten goed functioneert. Er is balans bereikt tussen alle gebruikers van de openbare ruimte en alle soorten van vervoer. Dit evenwicht is nodig om de verdeling tussen wonen, werken en recreëren in stand te houden. Het bereikte evenwicht is wel buitengewoon kwetsbaar en dient bewaakt te worden.

Het Dagelijks Bestuur wil doorgaan met het beleid dat gericht is op:

– afname van het autoverkeer met 25% in 2005 (ten opzichte van 1991) en daarna handhaving van de automobiliteit op dit niveau;
– verdere mobiliteitsgroei bij de voetganger, fiets en openbaar vervoer;
– bevordering van de doorstroming van het verkeer.

In de komende periode stelt het Dagelijks Bestuur géén extra maatregelen voor om de automobiliteit verder te doen dalen. Door diverse grootstedelijke werkzaamheden en de belasting die dit geeft op de binnenstad zijn extra maatregelen niet gewenst. Tevens zou daarmee de gewenste functiemenging in gevaar kunnen komen.

Stadsdeelwethouder Verkeer Guido Frankfurther: “Het aantal verkeersslachtoffers moet dalen naar minder dan één per dag. Nog altijd teveel, maar wel bijna 50 % minder dan twee decennia geleden. Binnenkort zal de voorbereiding van alle 15 garages van start zijn gegaan en zullen de garages in de komende jaren als rijpe appelen uit de boom vallen. Als Dagelijks Bestuur vinden we dat we de mensen bewust moeten laten kiezen voor het soort vervoer dat men wil gebruiken. Soms is dat de trein, soms de auto, de fiets of wie weet de fietstaxi. Voor fietsers gaan we twee nieuwe fietsroutes aanleggen en een grote fietsstalling onder het Beursplein bouwen. Met de bouw van de parkeergarages krijgen bewoners, ondernemers en bezoekers er straks weer goede alternatieven bij en zal de openbare ruimte in de binnenstad ervan profiteren!”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Nota Bereikbaarheid Binnenstad Amsterdam 2004-2009 | Infrasite

Nota Bereikbaarheid Binnenstad Amsterdam 2004-2009

Amsterdam – Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum heeft ingestemd met de Nota Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009. In deze nota zijn de beleidsvoornemens op het gebied van verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid, voor de periode 2004-2009 opgenomen. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. De bereikbaarheid van de binnenstad is inmiddels redelijk tot goed te noemen en het aantal verkeersslachtoffers flink gedaald. Als hoofdpunten van het nieuwe beleid wil het Dagelijks Bestuur 15 ondergrondse parkeergarages (mede) realiseren en de overgebleven gevaarlijke kruispunten versneld aanpakken.

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de compacte historische binnenstad momenteel in al haar facetten goed functioneert. Er is balans bereikt tussen alle gebruikers van de openbare ruimte en alle soorten van vervoer. Dit evenwicht is nodig om de verdeling tussen wonen, werken en recreëren in stand te houden. Het bereikte evenwicht is wel buitengewoon kwetsbaar en dient bewaakt te worden.

Het Dagelijks Bestuur wil doorgaan met het beleid dat gericht is op:

– afname van het autoverkeer met 25% in 2005 (ten opzichte van 1991) en daarna handhaving van de automobiliteit op dit niveau;
– verdere mobiliteitsgroei bij de voetganger, fiets en openbaar vervoer;
– bevordering van de doorstroming van het verkeer.

In de komende periode stelt het Dagelijks Bestuur géén extra maatregelen voor om de automobiliteit verder te doen dalen. Door diverse grootstedelijke werkzaamheden en de belasting die dit geeft op de binnenstad zijn extra maatregelen niet gewenst. Tevens zou daarmee de gewenste functiemenging in gevaar kunnen komen.

Stadsdeelwethouder Verkeer Guido Frankfurther: “Het aantal verkeersslachtoffers moet dalen naar minder dan één per dag. Nog altijd teveel, maar wel bijna 50 % minder dan twee decennia geleden. Binnenkort zal de voorbereiding van alle 15 garages van start zijn gegaan en zullen de garages in de komende jaren als rijpe appelen uit de boom vallen. Als Dagelijks Bestuur vinden we dat we de mensen bewust moeten laten kiezen voor het soort vervoer dat men wil gebruiken. Soms is dat de trein, soms de auto, de fiets of wie weet de fietstaxi. Voor fietsers gaan we twee nieuwe fietsroutes aanleggen en een grote fietsstalling onder het Beursplein bouwen. Met de bouw van de parkeergarages krijgen bewoners, ondernemers en bezoekers er straks weer goede alternatieven bij en zal de openbare ruimte in de binnenstad ervan profiteren!”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam