Hoofdlijnennotitie Nota Mobiliteit naar Tweede Kamer

Den Haag – De Ministerraad heeft ingestemd met de hoofdlijnennotitie over de Nota Mobiliteit. De nota wordt na de zomer gepresenteerd, maar op verzoek van de Tweede Kamer zijn in een notitie alvast de hoofdlijnen bekendgemaakt.

Tussen 2000 en 2020 neemt het personenvervoer met twintig procent toe terwijl de groei van het goederenvervoer varieert in de prognoses van veertig tot tachtig procent. Deze cijfers liggen ten grondslag aan de Nota Mobiliteit waaraan hard wordt gewerkt. De nota is een uitwerking van de Nota Ruimte die eind vorige maand is gepresenteerd.

Een van de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit is dat decentrale overheden meer bevoegdheden krijgen. Zij worden in staat gesteld om zelf een effectief regionaal mobiliteitsbeleid te voeren. Daarbij houdt het rijk het publieke belang in het oog. De Nota Mobiliteit legt verder prioriteit bij de infrastructuur die de beide mainports (Schiphol en Rotterdam) verbindt met de belangrijkste grootstedelijke gebieden in Nederland en het buitenland. Cruciaal is volgens de hoofdlijnennotitie de inzet van innovatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Hoofdlijnennotitie Nota Mobiliteit naar Tweede Kamer | Infrasite

Hoofdlijnennotitie Nota Mobiliteit naar Tweede Kamer

Den Haag – De Ministerraad heeft ingestemd met de hoofdlijnennotitie over de Nota Mobiliteit. De nota wordt na de zomer gepresenteerd, maar op verzoek van de Tweede Kamer zijn in een notitie alvast de hoofdlijnen bekendgemaakt.

Tussen 2000 en 2020 neemt het personenvervoer met twintig procent toe terwijl de groei van het goederenvervoer varieert in de prognoses van veertig tot tachtig procent. Deze cijfers liggen ten grondslag aan de Nota Mobiliteit waaraan hard wordt gewerkt. De nota is een uitwerking van de Nota Ruimte die eind vorige maand is gepresenteerd.

Een van de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit is dat decentrale overheden meer bevoegdheden krijgen. Zij worden in staat gesteld om zelf een effectief regionaal mobiliteitsbeleid te voeren. Daarbij houdt het rijk het publieke belang in het oog. De Nota Mobiliteit legt verder prioriteit bij de infrastructuur die de beide mainports (Schiphol en Rotterdam) verbindt met de belangrijkste grootstedelijke gebieden in Nederland en het buitenland. Cruciaal is volgens de hoofdlijnennotitie de inzet van innovatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat