Veranderingen in raad van commissarissen ARCADIS

Arnhem РARCADIS heeft vandaag bekendgemaakt dat in de op 12 mei 2004 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de heer Th.M. Cohn is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van ARCADIS NV. Met zijn benoeming wordt ̩̩n van de vacatures ingevuld die zijn ontstaan vanwege het aftreden van de heren prof. Dr. L.M. van Leeuwen en A.A. van der Louw per dezelfde datum. De andere vacature is vorig jaar reeds ingevuld met de benoeming van Drs G. Ybema.

Jhr. Drs. R.W.F. van Tets is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen als opvolger van de heer van Leeuwen. De heer van Tets is sinds mei 2002 lid van de Raad.

De heer Cohn (1942) heeft de Belgische nationaliteit en was tot eind 2003 bestuursvoorzitter van Siemens Nederland NV. Sinds 1964 was hij in dienst bij Siemens en vanaf 1987 bij Siemens Nederland NV, eerst als financieel-economisch directeur, later als lid en vanaf 1994 als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij beschikt over brede managementervaring binnen het internationale bedrijfsleven en over kennis en ervaring met betrekking tot de markten waarin ARCADIS actief is. De heer Cohn vervult verschillende commissariaten en bestuursfuncties en heeft diverse hoge onderscheidingen ontvangen in België, Nederland en Duitsland, onder andere voor de bevordering van de Duits-Nederlandse betrekkingen en de wijze waarop hij het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen heeft vormgegeven. Hij voldoet aan de criteria, onder andere met betrekking tot onafhankelijkheid, zoals vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV

Veranderingen in raad van commissarissen ARCADIS | Infrasite

Veranderingen in raad van commissarissen ARCADIS

Arnhem РARCADIS heeft vandaag bekendgemaakt dat in de op 12 mei 2004 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de heer Th.M. Cohn is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van ARCADIS NV. Met zijn benoeming wordt ̩̩n van de vacatures ingevuld die zijn ontstaan vanwege het aftreden van de heren prof. Dr. L.M. van Leeuwen en A.A. van der Louw per dezelfde datum. De andere vacature is vorig jaar reeds ingevuld met de benoeming van Drs G. Ybema.

Jhr. Drs. R.W.F. van Tets is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen als opvolger van de heer van Leeuwen. De heer van Tets is sinds mei 2002 lid van de Raad.

De heer Cohn (1942) heeft de Belgische nationaliteit en was tot eind 2003 bestuursvoorzitter van Siemens Nederland NV. Sinds 1964 was hij in dienst bij Siemens en vanaf 1987 bij Siemens Nederland NV, eerst als financieel-economisch directeur, later als lid en vanaf 1994 als voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij beschikt over brede managementervaring binnen het internationale bedrijfsleven en over kennis en ervaring met betrekking tot de markten waarin ARCADIS actief is. De heer Cohn vervult verschillende commissariaten en bestuursfuncties en heeft diverse hoge onderscheidingen ontvangen in België, Nederland en Duitsland, onder andere voor de bevordering van de Duits-Nederlandse betrekkingen en de wijze waarop hij het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen heeft vormgegeven. Hij voldoet aan de criteria, onder andere met betrekking tot onafhankelijkheid, zoals vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV