Projectnota/MER Doortrekking A73 vastgesteld

Arnhem – De milieu-effecten van de doortrekking van de A73 zijn onderzocht en beschreven in de Milieu Effect Raportage (MER). Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, heeft het ‘aanvaardbaarheidsoordeel’ over dit rapport uitgesproken en de Projectnota/MER Doortrekking A73 vastgesteld.

Het college vindt dat de MER een uitstekende bouwsteen vormt voor de verdere besluitvorming over de infrastructurele projecten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. GS hebben nog geen standpunt ingenomen over de verschillende alternatieven. Die worden, samen met de regionale partners, besproken in relatie met de andere infrastructurele projecten (stadsbrug Nijmegen, verbreding A50, doortrekken A15). Het overleg hierover vindt medio juni 2004 plaats.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland