Raad Transportveiligheid onderzoekt treinongeval A’dam

Den Haag – De Raad voor de Transportveiligheid stelt een onderzoek in naar de oorzaken en achtergronden van het treinongeval dat op 21 mei 2004 plaatsvond bij het Centraal Station in Amsterdam.

Omdat onduidelijkheid lijkt te bestaan over de rol van de Raad hecht de voorzitter, mr. Pieter van Vollenhoven, eraan nog eens duidelijk te maken dat de Raad wel degelijk een grondig onderzoek uitvoert naar dat ongeval. Als daarbij blijkt dat het ongeval is veroorzaakt door het passeren van een rood sein, waarbij de aanrijding kon ontstaan doordat het huidige systeem voor Automatische Trein Beïnvloeding (ATB) niet is ingericht op ingrijpen bij lage snelheid, kan wel de vraag rijzen in hoeverre het onderzoek nog moet worden afgerond.

Al eerder heeft de heer Van Vollenhoven namelijk erop gewezen dat bij ongeveer 280 roodlicht passages per jaar er sprake is van een structureel veiligheidstekort. In 1992 beval de Spoorwegongevallenraad, ook onder voorzitterschap van de heer Van Vollenhoven, al aan dat het huidige, verouderde ATB-systeem zou moeten worden vervangen. De huidige Raad herhaalde die aanbeveling in 2002, in een rapport over een ongeval bij Dordrecht, door de minister van Verkeer en Waterstaat te vragen om een tijdschema voor de vervanging van het ATB-systeem. Van de kant van de overheid is tot nu toe niet positief gereageerd op deze aanbevelingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid

Raad Transportveiligheid onderzoekt treinongeval A’dam | Infrasite

Raad Transportveiligheid onderzoekt treinongeval A’dam

Den Haag – De Raad voor de Transportveiligheid stelt een onderzoek in naar de oorzaken en achtergronden van het treinongeval dat op 21 mei 2004 plaatsvond bij het Centraal Station in Amsterdam.

Omdat onduidelijkheid lijkt te bestaan over de rol van de Raad hecht de voorzitter, mr. Pieter van Vollenhoven, eraan nog eens duidelijk te maken dat de Raad wel degelijk een grondig onderzoek uitvoert naar dat ongeval. Als daarbij blijkt dat het ongeval is veroorzaakt door het passeren van een rood sein, waarbij de aanrijding kon ontstaan doordat het huidige systeem voor Automatische Trein Beïnvloeding (ATB) niet is ingericht op ingrijpen bij lage snelheid, kan wel de vraag rijzen in hoeverre het onderzoek nog moet worden afgerond.

Al eerder heeft de heer Van Vollenhoven namelijk erop gewezen dat bij ongeveer 280 roodlicht passages per jaar er sprake is van een structureel veiligheidstekort. In 1992 beval de Spoorwegongevallenraad, ook onder voorzitterschap van de heer Van Vollenhoven, al aan dat het huidige, verouderde ATB-systeem zou moeten worden vervangen. De huidige Raad herhaalde die aanbeveling in 2002, in een rapport over een ongeval bij Dordrecht, door de minister van Verkeer en Waterstaat te vragen om een tijdschema voor de vervanging van het ATB-systeem. Van de kant van de overheid is tot nu toe niet positief gereageerd op deze aanbevelingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Raad voor de Transportveiligheid