Gasunie besluit tot aanleg pijpleiding naar UK

Groningen – Gasunie gaat een pijpleiding aanleggen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. De leiding, die BBL wordt genoemd, verbindt Balgzand in Nederland en Bacton in Engeland en is in totaal 235 kilometer lang. Er is een investering mee gemoeid van circa 500 miljoen Euro. De leiding moet eind 2006 operationeel zijn.

De pijpleiding krijgt een doorsnede van 36 inch (diameter van 90 centimeter). De diameter is bepaald op basis van een open season waarin marktpartijen die interesse hadden zich konden aanmelden voor capaciteit in de BBL. Daardoor kon aan gashandelaren non-discriminatoir de mogelijkheid worden geboden om capaciteit in de BBL te verkrijgen.

De belangrijkste gebruikers van de nieuwe leiding worden de Duitse bedrijven Ruhrgas en Wingas en Gasunie Trade & Supply, de handelstak van Gasunie. Voor de BBL zal een aparte onderneming worden opgericht, waarvan Gasunie de grootste aandeelhouder is. Daarnaast is overeengekomen dat Ruhrgas en het Belgische Fluxys kunnen participeren in de BBL. Zij zullen daarover op korte termijn beslissen.

Voor de uiteindelijke beslissing om de BBL aan te leggen, was het onder andere van belang om ontheffing te verkrijgen van een aantal Europese regels op het gebied van gastransport. Dit was een van de voorwaarden om de investering in de BBL te rechtvaardigen. De energietoezichthouders in Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben aangegeven van plan te zijn om die ontheffing te verlenen. De Europese Commissie heeft onlangs ingestemd met het voornemen van de nationale autoriteiten om ontheffing te verlenen.

De BBL zal bestaan uit een compressorstation in Noord-Holland, een korte landleiding en een duinkruising in Nederland (circa 5 kilometer), 230 kilometer leiding door de Noordzee en aanlandings- en ontvangstfaciliteiten in Bacton. Daarnaast zal Gasunie investeren in het Nederlandse netwerk om het mogelijk te maken dat gas vanuit Duitsland naar het entry-point van de BBL in Noord-Holland kan stromen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BBL Company