Vanaf 2005 nieuw parkeerbeleid in Amsterdam

Amsterdam – Het college van B&W heeft besloten het parkeerbeleid in de stad op enkele onderdelen te wijzigen. De wijzigingen staan in de ‘Menukaart Parkeerregelingen’. Met het nieuwe beleid geeft wethouder Mark van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) de stadsdelen meer ruimte om beter in te spelen op de behoeften en wensen van de inwoners, ondernemers en politie en onderwijzers in Amsterdam.

Twee nieuwe uurtarieven
Naast de huidige straattarieven van € 1,00, € 1,90 en € 3,20 (prijspeil 2004) worden twee nieuwe tarieven geïntroduceerd: een extra laag tarief ‘Blauwe zone-nieuwe-stijl’ (€ 0,10) en een extra hoog tarief, het A+ tarief (€ 4,20). De stadsdelen bepalen straks waar welk straattarief van kracht wordt. Het € 0,10 tarief mag alleen gebruikt worden in bepaalde straten én in combinatie met een parkeerduurbeperking.

Bloktijden
De stadsdelen krijgen meer vrijheid in het invoeren van betaald parkeren. Naast de zondag, wordt ook de zaterdag niet meer verplicht opgelegd. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk. In de fiscale parkeergebieden wordt in elk geval betaald parkeren toegepast van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur (de basisregeling). De bloktijden (09.00-12.00, 12.00-19.00 en 19.00-24.00 uur) blijven onveranderd. Het stadsdeel bepaalt of en zo ja, tijdens welke andere bloktijden betaald parkeren van toepassing is.

Extra parkeervergunningen voor zorg, politie en onderwijzers
Het college heeft ook bepaald dat er voor de zorg, politie en onderwijs twee keer zoveel bedrijfsvergunningen worden verstrekt dan nu mogelijk is. De vergunning is expliciet bedoeld voor de directe (zorg)werknemers, dus niet voor de overhead of indirecte functies. “De vergunning is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het tekort aan personeel bij de politie, in het onderwijs en in de zorg”, aldus Van der Horst. De (extra) vergunningen worden net als de andere vergunningen uitgegeven door de stadsdelen.

Vergunningtarief voor bewoners
Het stadsdeel bepaalt straks ook de hoogte van de bewonersvergunning. De stadsdelen geven de centrale stad een zwaarwegend advies over de hoogte van de bewonersvergunning. Dit geldt ook voor de straattarieven. Alle tarieven worden door de centrale stad vastgelegd. Het tarief voor een bedrijfsvergunning blijft na verhouding gelijk; deze kosten bedragen 160 procent van de bewonersvergunning.

Meenemen van vergunning bij verhuizing
Onder de huidige regelgeving is het niet mogelijk om een vergunning of wachttijd op de wachtlijst mee te nemen als men naar een ander stadsdeel verhuist. Van der Horst wil de Parkeerverordening 2005 zo aanpassen dat het niet meer nodig is om hiervoor een experiment aan te vragen. Stadsdelen kunnen dan zelf bepalen of men dit wel of niet wil.

Stimuleringsmaatregel
Mark van der Horst wil de stadsdelen belonen als zij het A+ tarief invoeren of de bewonersvergunning extra verhogen, de zgn. incentive de courage. De stadsdelen krijgen directe invloed op de hoogte van het straattarief en de vergunningen. Als een stadsdeel van deze mogelijkheid tot extra verhogen gebruik maakt, ontvangt het betreffende stadsdeel een zeer groot deel van deze extra opbrengst terug. Met deze opbrengsten kunnen bijvoorbeeld extra parkeergarages gefinancierd worden.

Kraskaart voor bezoekers
De stadsdelen mogen een kraskaart voor bezoekers aan haar bewoners aanbieden. Het bezoek kan dan voor half geld parkeren. De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitgifte en handhaving van deze kraskaart. Gehandicapten die voor hun vervoer aangewezen zijn op derden, blijven recht houden op een kraskaart, ongeacht het besluit van het stadsdeel of er een kraskaart voor bewoners en/of ouderen (65-plussers) komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam