EIB: Afname wegenbouw, toename grond- & waterbouw

Amsterdam – In de wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand afgenomen tot 5,1 maanden. In de grond- en waterbouw nam de omvang van de orderportefeuille toe; en wel met 0,3 maand tot 4,1 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als een maand eerder; 4,6 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind april 2004 met ééntiende maand geslonken tot 7,5 maanden. Dit kwam geheel voor rekening van de woningbouw; hier nam de orderportefeuille af met éénvijfde maand en kwam uit op 8,3 maanden. In de utiliteitsbouw groeide de orderportefeuille met 0,1 maand tot 6,6 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b&u is voor het eerst sinds november 2003 afgenomen.

De omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid is in april gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand (6,9 maanden).

In de b&u ondervindt één op de vijf bedrijven stagnatie van het onderhanden werk; in de gww geldt dit voor één op de vier bedrijven. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt in beide sectoren nog altijd het gebrek aan orders genoemd.
Het aandeel bedrijven dat het onderhanden werk als klein beoordeelt (29%) is groter dan het aandeel bedrijven dat dit als groot bestempelt (8%). In de gww is dit verschil per saldo nog groter (45% tegenover 3%).
Slechts 6% van de bedrijven verwacht de komende maanden een uitbreiding van het personeelsbestand; 13% verwacht een daling van de personeelsomvang. Ook hier wijken de percentages in de gww flink af. In deze sector verwacht 2% een toename van de personeelsbezetting terwijl 40% een afname verwacht.
In de b&u is men per saldo voorzichtig positief over de te verwachten prijsontwikkelingen. Acht procent van de b&u-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; 4% verwacht een prijsdaling. De gww-bedrijven verwachten per saldo een prijsdaling. Opvallend in deze sector is wel dat het aandeel bedrijven dat een gelijkblijven van het prijsniveau verwacht fors is gestegen ten op zichte van vorige maand; van 77% eind maart tot 93% eind april.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB

EIB: Afname wegenbouw, toename grond- & waterbouw | Infrasite

EIB: Afname wegenbouw, toename grond- & waterbouw

Amsterdam – In de wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand afgenomen tot 5,1 maanden. In de grond- en waterbouw nam de omvang van de orderportefeuille toe; en wel met 0,3 maand tot 4,1 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als een maand eerder; 4,6 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind april 2004 met ééntiende maand geslonken tot 7,5 maanden. Dit kwam geheel voor rekening van de woningbouw; hier nam de orderportefeuille af met éénvijfde maand en kwam uit op 8,3 maanden. In de utiliteitsbouw groeide de orderportefeuille met 0,1 maand tot 6,6 maanden. De omvang van de orderportefeuille in de b&u is voor het eerst sinds november 2003 afgenomen.

De omvang van de orderportefeuille in de totale bouwnijverheid is in april gelijk gebleven aan het niveau van vorige maand (6,9 maanden).

In de b&u ondervindt één op de vijf bedrijven stagnatie van het onderhanden werk; in de gww geldt dit voor één op de vier bedrijven. Als belangrijkste stagnatieoorzaak wordt in beide sectoren nog altijd het gebrek aan orders genoemd.
Het aandeel bedrijven dat het onderhanden werk als klein beoordeelt (29%) is groter dan het aandeel bedrijven dat dit als groot bestempelt (8%). In de gww is dit verschil per saldo nog groter (45% tegenover 3%).
Slechts 6% van de bedrijven verwacht de komende maanden een uitbreiding van het personeelsbestand; 13% verwacht een daling van de personeelsomvang. Ook hier wijken de percentages in de gww flink af. In deze sector verwacht 2% een toename van de personeelsbezetting terwijl 40% een afname verwacht.
In de b&u is men per saldo voorzichtig positief over de te verwachten prijsontwikkelingen. Acht procent van de b&u-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; 4% verwacht een prijsdaling. De gww-bedrijven verwachten per saldo een prijsdaling. Opvallend in deze sector is wel dat het aandeel bedrijven dat een gelijkblijven van het prijsniveau verwacht fors is gestegen ten op zichte van vorige maand; van 77% eind maart tot 93% eind april.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB