Eerste stap snelweg door Maastricht

Den Haag – De eerste stap op weg naar een autosnelweg door Maastricht wordt op 1 juni 2004 genomen. Met het verschijnen van de startnotitie A2-passage Maastricht wordt aangekondigd dat Rijkswaterstaat het plan heeft de huidige Rijksweg 2, oftewel de A2-passage door Maastricht, om te bouwen tot autosnelweg.

Het voornemen is onderdeel van het integrale A2-project Maastricht dat tot doel heeft de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving van Maastricht en directe omgeving te verbeteren.

Om dit te bereiken zijn verschillende alternatieven ontwikkeld. Zoals het er nu uitziet is een conventionele tunnel, oftewel een verdiepte tunnelbak, een realistische optie die de voorkeur verdient. Andere opties zijn een oostelijk tracé voor de nieuwe autosnelweg. Bij dit alternatief wordt uitgegaan van een passage langs de oostzijde van de stad. Met deze variant is de doorstroming wel gegarandeerd, maar wordt de bereikbaarheid van Maastricht niet voldoende verbeterd. Een derde optie is een geboorde tunnel. Dit wordt om diverse redenen, onder andere de noodzakelijke extra lange toeritten en het gevaar van scheurvorming aan omliggende gebouwen en het ontbreken van de mogelijkheid van een aansluiting halverwege de tunnel, niet als een realistische oplossing beschouwd.

De startnotitie ligt tot 28 juni ter inzage bij Rijkswaterstaat Limburg, de gemeentehuizen Maastricht en Meerssen en bij de Provincie Limburg. In deze periode kan iedereen zijn mening over de startnotitie kenbaar maken bij het Inspraakpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Na de inspraakprocedure worden er vervolgens richtlijnen opgesteld en moet de trajectnota/Milieu Effect Rapportage worden doorlopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Eerste stap snelweg door Maastricht | Infrasite

Eerste stap snelweg door Maastricht

Den Haag – De eerste stap op weg naar een autosnelweg door Maastricht wordt op 1 juni 2004 genomen. Met het verschijnen van de startnotitie A2-passage Maastricht wordt aangekondigd dat Rijkswaterstaat het plan heeft de huidige Rijksweg 2, oftewel de A2-passage door Maastricht, om te bouwen tot autosnelweg.

Het voornemen is onderdeel van het integrale A2-project Maastricht dat tot doel heeft de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving van Maastricht en directe omgeving te verbeteren.

Om dit te bereiken zijn verschillende alternatieven ontwikkeld. Zoals het er nu uitziet is een conventionele tunnel, oftewel een verdiepte tunnelbak, een realistische optie die de voorkeur verdient. Andere opties zijn een oostelijk tracé voor de nieuwe autosnelweg. Bij dit alternatief wordt uitgegaan van een passage langs de oostzijde van de stad. Met deze variant is de doorstroming wel gegarandeerd, maar wordt de bereikbaarheid van Maastricht niet voldoende verbeterd. Een derde optie is een geboorde tunnel. Dit wordt om diverse redenen, onder andere de noodzakelijke extra lange toeritten en het gevaar van scheurvorming aan omliggende gebouwen en het ontbreken van de mogelijkheid van een aansluiting halverwege de tunnel, niet als een realistische oplossing beschouwd.

De startnotitie ligt tot 28 juni ter inzage bij Rijkswaterstaat Limburg, de gemeentehuizen Maastricht en Meerssen en bij de Provincie Limburg. In deze periode kan iedereen zijn mening over de startnotitie kenbaar maken bij het Inspraakpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Na de inspraakprocedure worden er vervolgens richtlijnen opgesteld en moet de trajectnota/Milieu Effect Rapportage worden doorlopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat